งานเวชภัณฑ์ทางการแพทย์

โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ย้อนกลับ

ข้อมูลการติดต่อ


งานเวชภัณฑ์ทางการแพทย์

โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

123 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง
อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
40002

โทรศัพท์: 043-363684 (หน่วยจัดซื้อ  หน่วยบริหารสัญญา)  043-363851 (หน่วยคลังเวชภัณฑ์ทางการแพทย)  043-348888 ต่อ 67016 (ร้านค้าเวชภัณฑ์ทางการแพทย์)
อีเมล: mdkku.drive@gmail.com

2 เดือนที่แล้ว
เกี่ยวกับ