งานเวชภัณฑ์ทางการแพทย์

โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์ ขนาด แก้ไขล่าสุด
ขออนุมัติหลักการนำเข้าวัสดุการแพทย์ชนิด.docx 28.04 KB 13 เดือนที่แล้ว
แจ้งความประสงค์การโอนเงินค่าสินค้าและบริการ (เอกสารเพิ่มข้อมูลผู้ขายรายใหม่).doc 47.5 KB 7 เดือนที่แล้ว
แบบประเมินเวชภัณฑ์การแพทย์.xlsx 13.55 KB 13 เดือนที่แล้ว
แบบฟอร์มขออนุมัติหลักการนำเข้าวัสดุการแพทย์ชนิดใหม่.pdf 70.45 KB 7 วันที่แล้ว
เอกสารประกอบการนำเข้า.docx 14.98 KB 13 เดือนที่แล้ว
เอกสารประกอบการนำเข้า.pdf 120.66 KB 7 วันที่แล้ว