งานเวชภัณฑ์ทางการแพทย์

โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รายการการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

งานเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ข้อมูลทั้งหมดอ้างอิงจาก ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (gprocurement.go.th)
รหัส โครงการ สถานะ อัปเดตล่าสุด
65037193688 ประกวดราคาจ้างงานจ้างเหมาบริการรับ-ส่งผู้ป่วย ขยะ ผ้า ยา เวชภัณฑ์ทางการแพทย์ และสิ่งส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ เป็นเวลา 24 เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) กำลังดำเนินการ 01 กันยายน 2565
65087081516 จ้างงานจ้างเหมาบริการรับส่งผู้ป่วย การส่งขยะและผ้า การขนส่งยาและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ การส่งสิ่งส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ เป็นเวลา 2 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 03 สิงหาคม 2565
65117581356 จ้างงานจ้างเหมาจัดทำเว็ปไซต์งานเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 29 พฤศจิกายน 2565
66017042427 ซื้อขวด Plastic 240 ซีซี จำนวน 9000 ใบ (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 06 มกราคม 2566
66017151253 ซื้อเฝือกทำจากแผ่นเทอร์โมพลาสติกผลิตจาก Polycaprolactone Material (PCL) , Medical Grade ขนาด 460 x 610 x 3.2 มม. ขนาดบรรจุ 4 แผ่น/กล่อง จำนวน 7 กล่อง (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 09 ธันวาคม 2565
66017153418 ซื้อAlloy (311) adjustment HP (ชุดหัวขัดโลหะ NP) จำนวน 6 อัน (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 23 ธันวาคม 2565
66017154261 ซื้อHonigum (2 135ml) จำนวน 6 อัน (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 28 ธันวาคม 2565
66017155517 ซื้อวัสดุการแพทย์ 3 รายการ (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 09 มกราคม 2566
66017156707 ซื้อหัวขูดหินปูน 25k -P10 จำนวน 30 อัน (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 16 ธันวาคม 2565
66017157649 ซื้อข้อเข่าเทียมแบบแกนใน จำนวน 5 อัน (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 09 พฤศจิกายน 2565
66017162894 ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 09 พฤศจิกายน 2565
66017164087 ซื้อขาเทียมระดับเหนือเข่าแกนในข้อเข่าชนิดหลายแกน จำนวน 20 ชุด (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 09 มกราคม 2566
66017164948 ซื้อวัสดุการแพทย์ 2 รายการ (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 09 มกราคม 2566
66017167838 ซื้อAnticoagulant citrate dextrose solution solution A (ACD-A) 7 จำนวน 50 ถุง (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 23 ธันวาคม 2565
66017171041 ซื้อFoley catheter two ways ch.6 จำนวน 50 อัน (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 28 ธันวาคม 2565
66017172085 ซื้อProbe สำหรับวัดอุณหภูมิทางหู จำนวน 600 กล่อง (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 09 มกราคม 2566
66017172526 ซื้อไม้เคาะเข่าชนิดหัวสามเหลี่ยม จำนวน 100 อัน (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 09 มกราคม 2566
66017173150 ซื้อวัสดุการแพทย์ 2 รายการ (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 09 มกราคม 2566
66017178286 วัสดุการแพทย์ จำนวน 8 รายการ (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) กำลังดำเนินการ 06 มกราคม 2566
66017182501 ซื้อBalloon สวมปลายกล้องส่องตรวจลำไส้เล็ก จำนวน 60 ชิ้น (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 09 มกราคม 2566
66017185070 ซื้อEucerin จำนวน 8 รายการ (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 28 พฤศจิกายน 2565
66017186964 ซื้อEUCERIN จำนวน 6 รายการ (งานเวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 02 ธันวาคม 2565
66017200643 ซื้อพลาสเตอร์ปิดแผลยางเหนียว 4 รายการ (งานเวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 09 มกราคม 2566
66017200763 ซื้อกรรไกรผ่าตัดผ่านกล้องวิดีทัศน์ปลายโค้ง 5 มม. จำนวน 125 อัน (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 09 มกราคม 2566
66017248764 ซื้อผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดเปลือกตา ocusoft จำนวน 4 รายการ (งานเวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 13 มกราคม 2566
66017261656 ซื้อกระบอกฉีดยา Syringe Quick Fill Tube, Connector Tube)ขนาด 200 ml. จำนวน 200 EA (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 01 ธันวาคม 2565
66017262016 ซื้อหลอดทดสอบสำหรับเครื่องอบฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำชนิดอ่านผลภายใน24 นาที Biology Indicators จำนวน 12 กล่อง (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 16 มกราคม 2566
66017262155 ซื้อCross bar elevator E 14 RX จำนวน 8 อัน (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 16 มกราคม 2566
66017262260 ซื้อวัสดุการแพทย์ 2 รายการ (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 16 มกราคม 2566
66017262632 ซื้อบอลลูนถ่างขยายทางเดินอาหาร Esophageal Balloon Dilator with wire guide 8-10 จำนวน 50 อัน (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 16 มกราคม 2566
66017262950 ซื้อชุดถ่างทวารหนักผู้ใหญ่ Proctoscope จำนวน 10 ชุด (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 16 มกราคม 2566
66017265028 ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 16 มกราคม 2566
66017265196 ซื้อCentral venous catheter double lumens 5 Fr. 8 cm. จำนวน 30 อัน (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 27 ธันวาคม 2565
66017265256 ซื้อขวดพลาสติกเพทสีชา 60 ml จำนวน 1788 ขวด (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 02 ธันวาคม 2565
66017265348 ซื้อStaight elevator 1 ตรงใหญ่,ด้ามแบน จำนวน 12 ตัว (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 16 มกราคม 2566
66017265443 ซื้อCeramiste HP STD PC2 (หัวยางขัด Porcelain) จำนวน 5 โหล (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 04 มกราคม 2566
66017265527 ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 16 มกราคม 2566
66017266031 ซื้อContinuous epidural Set,G16 จำนวน 800 อัน (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 16 มกราคม 2566
66017266201 ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 16 มกราคม 2566
66017266301 ซื้อLaparoscope instrument case จำนวน 5 ชุด (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 16 มกราคม 2566
66017266494 ซื้อFluorescein paper จำนวน 20 กล่อง (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 16 มกราคม 2566
66017266596 ซื้อIcare Probe For I Care TA01i(อุปกรณ์ใช้กับเครื่องวัดความดันตาแบบสะท้อนกลับ) จำนวน 30 กล่อง (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 16 มกราคม 2566
66017266812 ซื้อก๊าซไนโตรเจนเหลว 1400 ลิตร (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 04 มกราคม 2566
66017266935 ซื้อExtremity Drape ขนาด 90x 118 จำนวน 300 อัน (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 20 กุมภาพันธ์ 2566
66017267145 ซื้อSynthetic absorbable suture No.1 ติดเข็ม 40 mm.1/2R/B heavy,1.5 m.loop PDS II (Polydioxanone) จำนวน 1584 อัน (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 21 ตุลาคม 2565
66017267292 ซื้อตัวกรองไตเทียมสำหรับการทำ CRRT จำนวน 180 อัน (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 21 ตุลาคม 2565
66017267432 ซื้อวัสดุการแพทย์จำนวน 2 รายการ (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 16 มกราคม 2566
66017290590 ซื้อNail protex จำนวน 200 EA (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 13 มกราคม 2566
66017312469 ซื้อสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดแดงส่วนปลายด้วยบอลลูน (Balloon dilatation catheter) ทนแรงดันมากกว่า 20 atm Jade PTA Balloon Dilatation Catheter (All size) จำนวน 40 ชุด (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 24 มกราคม 2566
66017351810 ซื้อBraid silk No.1 ยาวไม่น้อยกว่า 60 cm.ไม่มีเข็ม จำนวน 1008 อัน (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 20 มกราคม 2566
66017353131 ซื้อสายจี้ Foot switch(disposable) จำนวน 50 อัน (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 28 ธันวาคม 2565
66017355024 ไม้พันสำลี ยาว 3 นิ้ว Sterile เบอร์ S จำนวน 650 ห่อ (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) กำลังดำเนินการ 07 ธันวาคม 2565
66017356830 ซื้อOxygen Nasal Cannula High Flow (Adult) Size M ใช้กับเครื่องช่วยหายใจและเครื่องจ่ายOxygenอัตราการไหลสูง จำนวน 200 อัน (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 20 มกราคม 2566
66017357417 ซื้อBreathing circuit Oxygen Nasal Cannular High Flow Adult (Disposable) จำนวน 120 อัน (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 13 มกราคม 2566
66017357905 ซื้อPRONE VIEW, LARGE CUSHION INSERT จำนวน 20 อัน (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 06 กุมภาพันธ์ 2566
66017383272 ซิลิโคนรักษาแผล Silicone Pro 10 g. จำนวน 100 หลอด (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) กำลังดำเนินการ 18 มกราคม 2566
66017386638 ซื้อตัวกรองไตเทียมสำหรับการทำ CRRT จำนวน 180 อัน (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 20 มกราคม 2566
66017408694 ซื้อLiquid Nitrogen (ไนโตรเจนเหลว MED) จำนวน 1 ถัง (งานเวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 24 มกราคม 2566
66017408792 ซื้อบรรจุภัณฑ์เวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ (Non-woven wrap) ขนาด 75x75 ซม. จำนวน 80000 EA (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 27 มกราคม 2566
66017408898 ซื้อUrine bag size 2000 cc. จำนวน 28500 EA (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 31 มกราคม 2566
66017409001 ซื้อDuoderm 10 x 10 cm. แผ่นปิดรักษาแผลเปื่อย Hydrocolloid (control gel formula) จำนวน 2 รายการ (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 27 มกราคม 2566
66017411982 ซื้อสารทำความสะอาดเครื่องมืออุถปกรณ์ทางการแพทย์สำหรับเครื่องล้าง จำนวน 130 แกลลอน (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 29 ธันวาคม 2565
66017425890 ซื้ออุปกรณ์เจาะผนังหน้าท้อง 5 มม.ความยาว 100 มม.(เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 18 มกราคม 2566
66017427154 ซื้อวัสดุการแพทย์ 3 รายการ (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 20 มกราคม 2566
66017428447 ซื้อเฝือกสังเคราะห์ ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 80 ม้วน (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 20 มกราคม 2566
66017430124 ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 20 มกราคม 2566
66017432056 ซื้อBlade surgical No.22 (100 EA./BOX) จำนวน 50 กล่อง (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 20 มกราคม 2566
66017433405 ซื้อผ้าก๊อสขนาด จำนวน 3 รายการ (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 09 มกราคม 2566
66017434580 ซื้อสายสวนกระเพาะอาหารผ่านทางหน้าท้อง (Gastrostomy feeding tube) ชนิดสายยาว มีวงแหวนป้องกันสายหลุด จำนวน 6 รายการ (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 09 มกราคม 2566
66017435637 ซื้ออาหารเสริมและโภชนบำบัดกลิ่นธัญพืช สูตรหวานน้อย ขนาด 400 กรัม จำนวน 1,700 อัน(เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 20 มกราคม 2566
66017442867 ซื้อวัสดุการแพทย์ 3 รายการ(เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 20 มกราคม 2566
66017443116 ซื้อชุดยางรัดเส้นเลือดขอดในหลอดอาหาร ชุดยางรัดเส้นเลือด จำนวน 100 ชุด (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 01 กุมภาพันธ์ 2566
66017445594 ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ(เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 20 มกราคม 2566
66017446282 ซื้อเครื่องมือตัดชิ้นเนื้อในโพรงมดลูก ชนิด Soft tissue shaver mini จำนวน 30 อัน (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 20 มกราคม 2566
66017447567 ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 4 รายการ(เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 20 มกราคม 2566
66017448155 ซื้อเครื่องมือตัดชิ้นเนื้อในโพรงมดลูก ชนิด Soft tissue shaver plus จำนวน 30 EA (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 30 พฤศจิกายน 2565
66017450613 ซื้อสายสวนหลอดเลือดขนาดเล็กและยาวพิเศษเพื่อการรักษา Bard Seeker G/W .014 จำนวน 15 ชุด (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 10 มกราคม 2566
66017455674 ซื้อเครื่องมือตัดชิ้นเนื้อในโพรงมดลูก ชนิด Dense tissue plus จำนวน 25 อัน (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 31 มกราคม 2566
66017457904 ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 7 รายการ (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 30 มกราคม 2566
66017465832 ซื้ออาหารทางการแพทย์สูตรครบถ้วน เอ็ช เอ็ม บี (โปรตีนสกัดจากนมวัวผสมถั่วเหลือง) กลิ่น วานิลลา Ensure gold HMB 1,200 gm. จำนวน 480 กล่อง (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 30 มกราคม 2566
66017470290 ซื้อแผ่นไฟฟ้าเมส จำนวน 20 อัน(เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 19 มกราคม 2566
66017471028 ซื้อIntravenous catheter ชนิดคมพิเศษ จำนวน 3 รายการ (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 09 มกราคม 2566
66017471807 ซื้อCelite ACT Reagent Tubes จำนวน 2,500 อัน(เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 09 มกราคม 2566
66017472286 ซื้อDisposable sclerotherapy varice injection 25G จำนวน 500 อัน(เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 01 กุมภาพันธ์ 2566
66017472676 ซื้อสำลีตัด ขนาด 3x4 หรือ 4x4 บรรจุ 450 กรัม/ถุง จำนวน 600 ห่อ (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 18 มกราคม 2566
66017475113 ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 6 รายการ (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 20 มกราคม 2566
66017486542 ซื้อข้อเข่าชนิดที่ส่วนรับน้ำหนักเคลื่อนไหวได้ PFC SIGMA RPF รวม patella จำนวน 2 ชิ้น (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 20 มกราคม 2566
66017490256 ซื้อArgon Gas จำนวน 12 อัน (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 12 มกราคม 2566
66017495036 ซื้อไม้เท้า 1 ปุ่ม ไม้เท้าก้านร่ม จำนวน 2 รายการ (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 09 มกราคม 2566
66017495124 ซื้อถุงเก็บปัสสาวะแบบติดหน้าขา (Urine leg bag) ขนาด 600 มล.ชนิดใช้แล้วทิ้ง จำนวน 300 อัน (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 23 พฤศจิกายน 2565
66017499354 ซื้อหัวขัดสักหลาด ขนาด 5/8 นิ้ว เส้นผ่าศูนย์กลาง 50 mm. จำนวน 2 อัน(เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 23 ธันวาคม 2565
66017500558 ซื้อบรรจุภัณฑ์เวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ (Non-woven wrap) ขนาด 60x60 ซม. จำนวน 30000 EA (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 18 มกราคม 2566
66017501159 ซื้อIntravenous catheter ชนิดคมพิเศษ ขนาด 22x1 จำนวน 20000 EA (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 09 มกราคม 2566
66017503960 ซื้อIntravenous catheter ชนิดคมพิเศษ ขนาด 24x0.75 จำนวน 20000 EA (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 09 มกราคม 2566
66017513721 ซื้อเข็มเจาะเลือดปลายนิ้ว ขนาด 23G ปรับความลึกได้ 3ระดับ (single use lancing device) จำนวน 80,000 อัน(เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 23 มกราคม 2566
66017516519 ซื้อspy probe จำนวน 6 อัน (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 27 มกราคม 2566
66017518412 ซื้อชุดบรรจุเกล็ดเลือดสำหรับการทำ Pathogen Inactivation (DS) จำนวน 24 ชุด (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 20 มกราคม 2566
66017520708 ซื้อชุดกรองเม็ดเลือดขาวในเม็ดเลือดแดง จำนวน 400 ชุด (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 20 มกราคม 2566
66017527734 ซื้อDisposable Humidifier (กระบอกน้ำให้ความชื้น) จำนวน 1,200 ใบ (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 13 มกราคม 2566
66017527742 ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 18 มกราคม 2566
66017529495 ซื้อคลิปกำหนดตำแหน่งเนื้อเยื่อเต้านม Trimark for eviva 3 มม. จำนวน 40 อัน(เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 28 มีนาคม 2566
66017533666 ซื้อสารยึดกระดูก 40 กรัม(Bone cement 40 g.) จำนวน 60 กล่อง (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 24 มกราคม 2566
66017539153 ซื้อถังน้ำกลั่นพลาสติก ขนาดบรรจุ 20 ลิตร มีก๊อกและมีหูหิ้ว จำนวน 9 ใบ(เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 19 มกราคม 2566
66017542460 ซื้อRotatable Rat Tooth Alligator Jaw forceps จำนวน 5 อัน(เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 05 มกราคม 2566
66017546055 ซื้อสายสวนนำเข้าหลอดเลือด (Introducer 12.5 Fr.) จำนวน 150 ชุด (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 28 ธันวาคม 2565
66017560326 ซื้อพลาสม่าทรานซ์เฟอร์เซ็ท จำนวน 600 ชุด (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 30 พฤศจิกายน 2565
66017561429 ซื้อSynthetic absorbable No.5-0 ยาวไม่น้อยกว่า 45 cm. เข็ม cutting 12 mm.(ชนิดไม่มีสี) จำนวน 1,920 อัน(เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 19 พฤษภาคม 2566
66017563393 ซื้อกระป๋องพลาสติก 30 ซีซี. สีเทาพร้อมฝาและช้อน จำนวน 60,000 อัน(เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 28 กุมภาพันธ์ 2566
66017576875 ซื้อNDL FILTER BLUNT FILL18G 100PC จำนวน 20 กล่อง(เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 18 ตุลาคม 2565
66017584403 ซื้อDispossible vitrectomy lensflat จำนวน 2 กล่อง (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 02 มิถุนายน 2566
66017592478 ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 3 รายการ(เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 07 มีนาคม 2566
66017595873 ซื้อตัวนำไฟฟ้า (Electrode Red Dot) จำนวน 100 อัน(เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 13 ธันวาคม 2565
66017599197 ซื้อPeripherally inserted central catheter (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) จำนวน 80 EA โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 08 กุมภาพันธ์ 2566
66017610010 ซื้อหัวขูดหินปูน 25k-P10 จำนวน 30 ตัว(เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 23 มกราคม 2566
66017613223 ซื้อน้ำยาล้างทำความสะอาดเครื่องมือ Enzyme จำนวน 130 แกลลอน(เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 09 มีนาคม 2566
66027001634 ซื้อสายสวนหลอดเลือดขนาดเล็กและยาวพิเศษเพื่อการรักษา Bard Seeker G/W .035 จำนวน 30 ชุด (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 10 กุมภาพันธ์ 2566
66027004591 ซื้อสายสวนหลอดเลือดขนาดเล็กและยาวพิเศษเพื่อการรักษา Bard Seeker G/W .018 จำนวน 30 ชุด (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 10 มกราคม 2566
66027006303 ซื้อBowie-Dick Test PACK จำนวน 380 ห่อ (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 23 มกราคม 2566
66027011996 ซื้อถุงน่องเส้นเลือดขอดแรงรัด 23-32 mmHg จำนวน 15 รายการ (งานเวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 06 กุมภาพันธ์ 2566
66027040893 ประกวดราคาซื้อด้ามจี้ควบคุมที่เท้าและตัวเจาะหน้าท้อง จำนวน 8 รายการ (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) กำลังดำเนินการ 09 มิถุนายน 2566
66027058411 ซื้อBIS sensor จำนวน 800 อัน (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 31 พฤษภาคม 2566
66027059473 ซื้อตะแกรงกรองลิ่มเลือดหลอดเลือดดำใหญ่ Retrievable Vena Cava Filter จำนวน 13 อัน (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 07 มีนาคม 2566
66027060535 ซื้อEndoscopic Mini retractor จำนวน 30 อัน (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 19 พฤษภาคม 2566
66027062814 ซื้อCATHETER PIGTAIL (HNB 5.0-35-100-P-12S-PIG) จำนวน 150 ชุด (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 16 กุมภาพันธ์ 2566
66027063641 ซื้อวัสดุสิ้นเปลืองในการผ่าตัดผ่านกล้องอุปกรณ์แย็บปิดผนังหน้าท้อง จำนวน 24 อัน (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 20 กุมภาพันธ์ 2566
66027083095 ซื้อIRM cement จำนวน 3 ชุด (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 01 กุมภาพันธ์ 2566
66027083201 ซื้อดินน้ำมันอย่างดี จำนวน 100 ก้อน (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 01 กุมภาพันธ์ 2566
66027083502 ซื้อMouth pieces จำนวน 50 อัน (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 01 กุมภาพันธ์ 2566
66027083610 ซื้อSyringe disposable 2.5-3 cc จำนวน 200,000 อัน (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 01 มิถุนายน 2566
66027084406 ซื้อSyringe disposable 5 cc. จำนวน 200,000 อัน (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 12 มิถุนายน 2566
66027084683 ซื้อคีมจับหัวตัวตัดต่อวงกลมขนาด 10 มม. (anvil) จำนวน 15 อัน (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 07 มีนาคม 2566
66027084886 ซื้อSternum blade จำนวน 50 อัน (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 08 กุมภาพันธ์ 2566
66027085028 ซื้อSternum battery จำนวน 6 อัน (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 06 กุมภาพันธ์ 2566
66027085282 ซื้อSuture Passer จำนวน 4 อัน (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 06 มกราคม 2566
66027085435 ซื้อFan retractor 5 mm. จำนวน 4 อัน (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 17 มีนาคม 2566
66027112764 ซื้อหลอดคอช่วยการหายใจชนิดทำด้วยโลหะที่ไม่ขึ้นสนิม จำนวน 5 รายการ (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 20 มกราคม 2566
66027144860 ประกวดราคาซื้อชุดผ่าตัดต้อกระจกพร้อมตลับควบคุมน้ำ เข้า-ออก ตา จำนวน 1,600 SET (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) กำลังดำเนินการ 15 พฤษภาคม 2566
66027146674 ประกวดราคาซื้อชุดผ่าตัดน้ำวุ้นตาและปากคีบปราศจากเชื้อ จำนวน 6 รายการ (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) กำลังดำเนินการ 07 มิถุนายน 2566
66027150541 ประกวดราคาซื้อเครื่องมือเย็บและตัดต่ออัตโนมัติ จำนวน 5 รายการ (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) สำหรับปีงบประมาณ2566 ถึงปีงบประมาณ 2568 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) กำลังดำเนินการ 10 กรกฎาคม 2566
66027158229 ซื้อFlexifix Transparent Film Roll size 10 cm. X 10 cm.จำนวน 525 ม้วน (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 17 กุมภาพันธ์ 2566
66027160704 ซื้อแผ่นใยสังเคราะห์แทนผนังหน้าท้องชนิดธรรมดา ความยาวไม่เกิน 15 ซม. Ultrapro Mesh ขนาด 10X15 CM จำนวน 102 อัน (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 06 กุมภาพันธ์ 2566
66027161620 ซื้อเครื่องมือเย็บปิดปลายลำไส้หรือหลอดลมอัตโนมัติ ไส้เปลี่ยนเครื่องมือเย็บปิดลำไส้อัตโนมัติ แบบตรง 100 มม. (สีเขียว) จำนวน 48 อัน (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 06 กุมภาพันธ์ 2566
66027166694 ซื้อผ่นโลหะดามกระดูกชนิดเล็ก จำนวน 7 รายการ (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 30 มกราคม 2566
66027201375 ประกวดราคาซื้อชุดผ่าตัดน้ำวุ้นตา จำนวน 4 รายการ (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) กำลังดำเนินการ 24 พฤษภาคม 2566
66027202137 ประกวดราคาซื้อเครื่องมือเชื่อมปิดหลอดเลือดขนาดเล็กสำหรับการผ่าตัดแบบเปิด จำนวน 36 EA (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) กำลังดำเนินการ 01 มีนาคม 2566
66027204954 ซื้อSynthetic absorbable No.6-0 ยาวไม่น้อยกว่า 45 cm. เข็ม Double arm cutting size 8 mm. จำนวน 90 โหล (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 16 กุมภาพันธ์ 2566
66027207297 ซื้อBacteria filter เครื่องตรวจสมรรถภาพปอด จำนวน 50 อัน (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 15 กุมภาพันธ์ 2566
66027208531 ซื้อสเปรย์พ่นจมูกชนิดผง สำหรับป้องกันหวัด หรือดักจับ airborn สำหรับอายุ 3 ปีขึ้นไป (Nasaleze travel) จำนวน 50 อัน (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 07 มีนาคม 2566
66027214842 ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 4 รายการ (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 06 กุมภาพันธ์ 2566
66027215776 ซื้อEKG electrod สำหรับRun EKG.Infant จำนวน 40,000 อัน(เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 07 มีนาคม 2566
66027217008 ซื้อSyringe Filter 0.2 micron จำนวน 1 PACK (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 23 มกราคม 2566
66027219481 ซื้อเท้าหลุมสำหรับข้อเท้าโยกได้ จำนวน 13 อัน (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 06 กุมภาพันธ์ 2566
66027220077 ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 4 รายการ (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 06 กุมภาพันธ์ 2566
66027311362 ซื้อผ้าอ้อมผู้ใหญ่ สำเร็จรูปชนิดกางเกง จำนวน 6 รายการ (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 15 กุมภาพันธ์ 2566
66027330008 ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ(เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 06 กุมภาพันธ์ 2566
66027359638 ซื้อแผ่นโลหะดามกระดูก จำนวน 12 รายการ (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 01 กุมภาพันธ์ 2566
66027363500 ซื้อผ้าอ้อมผู้ใหญ่ สำเร็จรูปชนิดแถบกาว จำนวน 4 รายการ (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 10 กุมภาพันธ์ 2566
66027376529 ซื้อสายสวนสำหรับวัดค่าความเป็นกรด-ด่างและความต้านทานของระบบทางเดินอาหารส่วนต้นจำนวน 20 อัน (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 17 กุมภาพันธ์ 2566
66027459529 ซื้อแก๊สผสมสำหรับตรวจ DLCO จำนวน 6 ท่อ (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 17 พฤศจิกายน 2565
66027541958 ประกวดราคาซื้อเลนส์แก้วตาเทียมชนิดนิ่มพับได้ จำนวน 7 รายการ (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) กำลังดำเนินการ 19 มิถุนายน 2566
66037001754 ประกวดราคาซื้อY-Conection Y adapter tubing w/Dual check valve จำนวน 2,500 EA (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) กำลังดำเนินการ 23 พฤษภาคม 2566
66037008525 ซื้อCarbon Dioxide absorbent จำนวน 1,600 EA (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 09 กุมภาพันธ์ 2566
66037015831 ประกวดราคาซื้อผลิตภัณฑ์ที่มีสมบัติหนืดสำหรับใช้ในกระบวนการผ่าตัดตา จำนวน 5,400 EA สำหรับปีงบประมาณ 2566 ถึงปีงบประมาณ 2568 (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) กำลังดำเนินการ 09 มิถุนายน 2566
66037039930 ซื้อขดลวดอุดหลอดเลิอดชนิดปลดด้วยลวดผลักดัน (Fiber Platinum coil) จำนวน 40 EA (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 15 กุมภาพันธ์ 2566
66037058265 ซื้อBalloon BS-2(DBL) จำนวน 20 อัน (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 10 มีนาคม 2566
66037059277 ซื้อวัสดุการแพทย์จำนวน 2 รายการ (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 22 มีนาคม 2566
66037065272 ซื้อวัสดุการแพทย์จำนวน 2 รายการ (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 07 มีนาคม 2566
66037067461 ซื้อที่ดูดน้ำลายชนิดพลาสติก (Saliva ejector) จำนวน 24 ถุง (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 06 กุมภาพันธ์ 2566
66037091746 ซื้อสายลวดนำสายสวนหลอดเลือดชนิดแข็งพิเศษ Amplatz super stiff .035-145 จำนวน 50 อัน (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 07 มีนาคม 2566
66037092886 ซื้อแผ่นใยสังเคราะห์แทนผนังท้องชนิดธรรมดา ความยาว 21 ซม.ขึ้นไป Monofilament polyester mesh sheet (30cmX30cm) จำนวน 10 อัน (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 07 มีนาคม 2566
66037093510 ซื้อก้านจี้แบบตะขอ จำนวน 140 อัน (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 07 มีนาคม 2566
66037094591 ซื้อด้ามจับแบบดินสอควบคุมด้วยเท้า จำนวน 40 อัน (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 07 มีนาคม 2566
66037095769 ซื้อFoley catheter two ways ch.6 จำนวน 50 อัน (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 03 มีนาคม 2566
66037098415 ซื้อโกร่งบดยา เส้นผ่าศูนย์กลาง 2.5 นิ้ว จำนวน 300 อัน (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 07 มีนาคม 2566
66037104833 ซื้อIn-stopper(heparin lock) closeing stopper for intrtmitent injection จำนวน 25000 อัน (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 03 มีนาคม 2566
66037106218 ซื้อวัสดุการแพทย์จำนวน 7 รายการ (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 20 กุมภาพันธ์ 2566
66037109610 ซื้อวัสดุการแพทย์จำนวน 4 รายการ (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 07 มีนาคม 2566
66037118571 ประกวดราคาซื้อตัวกรองไตเทียมแบบประสิทธิภาพสูง ขนาด 2.0-2.1 ตารางเมตร จำนวน 1,000 EA (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) กำลังดำเนินการ 19 กรกฎาคม 2566
66037122515 ซื้อเยื่อบุหัวใจทำจากวัว ผนังกั้นหัวใจเทียม (pericardium patch) จำนวน 8 อัน (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 07 มีนาคม 2566
66037136185 ประกวดราคาซื้อสายสวนหลอดเลือดนำทางสำหรับการขยายหลอดเลือดแดงส่วนปลาย และ Balloon expandable stend สำหรับปีงบประมาณ 2566 ถึง 2568 จำนวน 2 รายการ (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) กำลังดำเนินการ 12 มิถุนายน 2566
66037148121 ซื้อLigasure Marrland Jaw 37 cm. จำนวน 24 อัน (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 17 กุมภาพันธ์ 2566
66037149870 ซื้อNebulizer with T adaptor for ventilator จำนวน 600 ชุด (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 08 กุมภาพันธ์ 2566
66037151599 ซื้อเข็มเจาะแบบเวอร์เรส Veress Needle 120 mm.จำนวน 24 อัน (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 07 มีนาคม 2566
66037157184 ซื้อMonofilament Polypropylene 4/0 1/2 circle round bodied / double VB.20 mm.ความยาวไม่น้อยกว่า 90 cm. จำนวน 1,560 EA (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 17 มีนาคม 2566
66037162306 ประกวดราคาซื้อสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดแดงส่วนปลายด้วยบอลลูน (Peripheral balloon dilation catheter) สำหรับปีงบประมาณ 2566 ถึง 2568 จำนวน 200 EA (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) กำลังดำเนินการ 09 มิถุนายน 2566
66037163021 ซื้อถุงมือสำหรับตรวจโรคผลิตจากยางพาราชนิดใช้แล้วทิ้ง แบบไม่มีแป้ง เบอร์ M จำนวน 1,000 กล่อง (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 23 มิถุนายน 2566
66037168638 ซื้อSurgicel fibrillar 2x4 ขนาดบรรจุ 10 ชิ้น/กล่อง จำนวน 200 อัน (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 07 มีนาคม 2566
66037169668 ซื้อถุงมือสำหรับตรวจโรค ผลิตจากยางพาราชนิดใช้แล้วทิ้งแบบไม่มีแป้ง เบอร์ S จำนวน 1,000 กล่อง (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 25 มิถุนายน 2566
66037170308 ซื้อถุงมือสำหรับตรวจโรค ผลิตจากยางพาราชนิดใช้แล้วทิ้งแบบไม่มีแป้ง เบอร์ L จำนวน 600 กล่อง (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 23 มิถุนายน 2566
66037171732 ซื้อก๊าซไนโตรเจน(Nitrogen 99.999 % UHP 7 M3) จำนวน 1 ถัง (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 22 กุมภาพันธ์ 2566
66037174049 ประกวดราคาซื้อออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ สำหรับปีงบประมาณ 2566 ถึง 2568 จำนวน 3,000,000 ลูกบาศก์เมตร (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) กำลังดำเนินการ 20 กรกฎาคม 2566
66037177181 ซื้อชุดอุปกรณ์แผ่นห้ามเลือด เพื่อปิดรอยเจาะผนังหลอดเลือดแดง (Vascular Closure Patch) Hemostasis Pads 4 x 4 cm. จำนวน 100 อัน (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 15 กุมภาพันธ์ 2566
66037177280 ซื้อBraid silk No.3-0 ยาวไม่น้อยกว่า 75 cm.เข็ม 1/2 R/B size 20-22 mm. จำนวน 1300 โหล (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 24 กุมภาพันธ์ 2566
66037177458 ซื้อมีดเจาะลูกตา slit knife 3.0 mm. angle full handle จำนวน 100 กล่อง (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 15 กุมภาพันธ์ 2566
66037177792 ซื้อDisposable Self inflating bag for adult (Manual resuscitator) จำนวน 100 ชุด (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 09 มีนาคม 2566
66037178239 ซื้อBreathing circuit Oxygen Nasal Cannular High Flow Adult (Disposable for Hifent) จำนวน 100 อัน (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 09 มีนาคม 2566
66037179136 ซื้ออุปกรณ์เครื่องจี้ปิดและตัดเส้นเลือด กรรไกรโค้ง Harmonic ACE 36 cm จำนวน 20 อัน (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 07 มีนาคม 2566
66037181205 ซื้อสายสวนชนิดสองช่องในท่อเดียวกัน จำนวน 3 รายการ (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 15 มีนาคม 2566
66037182962 ซื้อOasis Stent Introduction OA -10 (10Fr.) จำนวน 30 อัน (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 24 กุมภาพันธ์ 2566
66037183055 ซื้อSynthetic nonabsorbable monofilament No.10-0 เข็ม round body curve 3/8 ไหมยาว 10 ซม. จำนวน 384 EA (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 17 มีนาคม 2566
66037187606 ซื้อSynthetic Absorbable Multifilament braided (optime) No. 6/0 Reverse cutting 11 mm.ยาว 75 ซม. จำนวน 180 EA (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 10 มีนาคม 2566
66037200041 ประกวดราคาซื้อถุงมือผ่าตัดชนิดปราศจากเชื้อแบบไม่มีแป้ง จำนวน 5 รายการ สำหรับปีงบประมาณ 2566 ถึง 2568 (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) กำลังดำเนินการ 13 กรกฎาคม 2566
66037205033 ซื้อSynthetic Nonabsorbable Monofilament No.10-0 ยาวไม่น้อยกว่า 20 cm.เข็ม opth double arm size 6.5 mm. จำนวน 1596 อัน (งานเวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 13 กรกฎาคม 2566
66037205159 ซื้อเครื่องอัดอากาศขณะหายใจเข้าCPAPชนิดแปลผลและปรับแรงดันอัตโนมัติพร้อมเครื่องทำความชื้นและ Heat tube รุ่น iBreeze 20A จำนวน 14 ชุด (งานเวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 07 มีนาคม 2566
66037205318 ซื้อแผ่นรองซึมซับ ชนิดใช้แล้วทิ้ง จำนวน 600 ห่อ (งานเวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 27 มีนาคม 2566
66037205570 ซื้อชุดระบายทรวงอกสำเร็จรูป แบบ 3 ขวดในชุดเดียว Chest drainage system จำนวน 5 ชุด (งานเวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 20 มีนาคม 2566
66037205715 ซื้อแผ่นรองซึมซับ ชนิดใช้แล้วทิ้ง Bluesoft ขนาด 450x700 มม. 10ชิ้น/ห่อ จำนวน 252 ห่อ (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 22 กุมภาพันธ์ 2566
66037264129 ซื้อเครื่องมือจี้ห้ามเลือดผนึกหลอดเลือด Ligasure impact จำนวน 20 อัน (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 07 มีนาคม 2566
66037265126 ซื้อหลอดบีบโฟม ขนาด 30 กรัม จำนวน 500 ใบ (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 28 ธันวาคม 2565
66037293437 APC Probe ด้านตรง จำนวน 20 อัน (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) กำลังดำเนินการ 15 มีนาคม 2566
66037296800 ประกวดราคาซื้อวัสดุในการผ่าตัดและห้ามเลือด สำหรับปีงบประมาณ 2566 ถึง 2568 จำนวน 4 รายการ (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) กำลังดำเนินการ 19 มิถุนายน 2566
66037298007 ประกวดราคาซื้อเครื่องอัดอากาศขณะหายใจเข้า CPAP สำหรับปีงบประมาณ 2566 จำนวน 2 รายการ (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) กำลังดำเนินการ 08 กันยายน 2566
66037298153 ประกวดราคาซื้อฺBlood pressure monitor transducer สำหรับปีงบประมาณ 2566 จำนวน 2,500 EA (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) กำลังดำเนินการ 27 มิถุนายน 2566
66037301746 ซื้อBLADE (Disposable blade HP 50 pcs/box) จำนวน 40 กล่อง (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 16 มีนาคม 2566
66037302381 ซื้อสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี่ที่มีการอุดตันเรื้อรังด้วยบอลลูน (Coronary balloon catheter) ทุกขนาด จำนวน 10 ชุด (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 22 กุมภาพันธ์ 2566
66037303628 ซื้อชุดอุปกรณ์ที่สามารถเย็บปิดรอยเจาะผนังหลอดเลือดแดง (Vascular Closure Device) จำนวน 60 อัน (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 21 กุมภาพันธ์ 2566
66037304273 ซื้อสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี่ด้วยบอลลูนชนิดติดใบมีด (Cutting balloon catheter) ทุกขนาด จำนวน 10 อัน (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 14 มีนาคม 2566
66037306070 ซื้อCoe pak จำนวน 1 คิท (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 15 มีนาคม 2566
66037306961 ซื้อชุดสายยางประกอบการไหลเวียนนอกร่างกายผู้ใหญ่(Adult extracorporeal complete set) จำนวน 20 อัน (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 20 มีนาคม 2566
66037316605 ซื้อสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดส่วนปลายด้วยบอลลูนชนิดติดใบมีด (Cutting balloon catheter) ทำด้วยไนล่อนทุกขนาด จำนวน 30 ชุด (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 14 มีนาคม 2566
66037317412 ซื้อสายสวนสำหรับตัดชิ้นเนื้อหัวใจ (Endomyocardial biopsy) ทุกขนาด จำนวน 5 ชุด (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 14 มีนาคม 2566
66037321715 ซื้อลวดนำสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี่ที่มีการตีบตันเรื้อรัง (CTO guide wire) ชนิดเคลือบสารโพลีเมอร์ทุกขนาด จำนวน 110 ชุด (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 22 กุมภาพันธ์ 2566
66037322442 สายสวนนำเข้าหลอดเลือด (Introducer sheath) ชนิดที่มีหัวล็อคทุกขนาด จำนวน 10 ชุด (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) กำลังดำเนินการ 26 ธันวาคม 2565
66037323459 ซื้อวัสดุการแพทย์จำนวน 3 รายการ (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 14 มีนาคม 2566
66037327826 ซื้อSynthetic absorbable suture No.1 ติดเข็ม 40 mm.1/2R/B heavy,1.5 m.loop PDS II (Polydioxanone) จำนวน 1,584 อัน (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 13 มีนาคม 2566
66037333758 ประกวดราคาซื้อน้ำยาอบฆ่าเชื้อเครื่องไตเทียม Citrosteril 5000 ml. จำนวน 600 Gallon (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) กำลังดำเนินการ 07 กันยายน 2566
66037342503 ซื้อถุงเก็บชิ้นเนื้อ สำหรับผ่าตัดผ่านกล้อง ขนาด 5x7 นิ้ว จำนวน 50 อัน (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 17 มีนาคม 2566
66037359250 ประกวดราคาซื้อน้ำยาอบฆ่าเชื้อตัวกรองไตเทียม Sterilant 5000 ml จำนวน 450 Gallon (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) กำลังดำเนินการ 30 ตุลาคม 2566
66037379148 ประกวดราคาซื้อเครื่องอัดอากาศขณะหายใจเข้า CPAP สำหรับปีงบประมาณ 2566 จำนวน 2 รายการ (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) กำลังดำเนินการ 20 มีนาคม 2566
66037387012 ประกวดราคาซื้อชุดสายนำเลือดสำหรับฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม (Blood Tubing line) จำนวน 30,000 SET (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) กำลังดำเนินการ 26 มิถุนายน 2566
66037388909 ประกวดราคาซื้อตัวกรองเครื่องไตเทียมแบบประสิทธิภาพสูง จำนวน 600 EA (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) กำลังดำเนินการ 17 กรกฎาคม 2566
66037408747 ซื้อผ้ายืดพยุงข้อเข่ามีแกนด้านข้างKNEE SUPPORT จำนวน 4 รายการ (-เวชภัณฑ์ทางการแพทย์-) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 03 มีนาคม 2566
66037426583 ซื้อY-Conection Y adapter tubing w/Dual check valve จำนวน 500 EA (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 20 มีนาคม 2566
66037442547 ซื้อเครื่องมือเย็บและตัดต่ออัตโนมัติชนิดปรับหัวได้ ไส้เปลี่ยนเครื่องมือตัดเย็บเนื้อเยื่อผ่านกล้อง ขนาด 60 - 3.5 (สีน้ำเงิน) จำนวน 70 อัน (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 07 มีนาคม 2566
66037443130 ซื้อสายฉีดสีในท่อทางเดินปัสสาวะชนิด 2 ช่อง ขนาดไม่เกิน 10 Fr. จำนวน 30 อัน (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 15 มีนาคม 2566
66037445186 ประกวดราคาซื้อชุดเปลี่ยนถ่ายพลาสมา และชุดเจาะเก็บเม็ดเลือดขาวระบบปิด จำนวน 2 รายการ (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) กำลังดำเนินการ 22 มีนาคม 2566
66037445373 ซื้อผ้าอ้อมผู้ใหญ่สำเร็จรูป ชนิดแถบกาว จำนวน 4 รายการ (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 03 มีนาคม 2566
66037445887 ซื้อChromic catgut No.1 ยาวไม่น้อยกว่า 75 cm.�เข็ม 1/2 R/B จำนวน 3 รายการ (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์)� โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 27 กุมภาพันธ์ 2566
66037446134 ซื้อผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคเอนกประสงค์ Clearex 750 ml. จำนวน 4 รายการ (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 02 มีนาคม 2566
66037446434 ซื้ออุปกรณ์พยุงข้อมือหรือนิ้ว THUM SUPPORT จำนวน 21 รายการ (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 07 มีนาคม 2566
66037455756 ซื้อสายสวนหลอดเลือดขนาดเล็กและยาวพิเศษเพื่อการรักษา (Interventional Vascular Microcatheter) Quick-Cross support catheter (All size) จำนวน 36 EA (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 20 กุมภาพันธ์ 2566
66037473293 ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 17 รายการ (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 10 มกราคม 2566
66037477011 ซื้อIntravenous Disposable Catheter ch.24 ชนิดคมและลื่นเป็นพิเศษ จำนวน 5,000 อัน (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 25 พฤศจิกายน 2565
66037513534 ซื้อท่อช่วยหายใจEndotracheal tube No.3.5 ไม่มี cuff จำนวน 400 อัน (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 23 กุมภาพันธ์ 2566
66037513829 ซื้อก๊อสปิดแผลปลอดเชื้อขนาด 3x3 (ปลอดเชื้อ บรรจุ 5 แผ่น/ซอง) จำนวน 50,000 ซอง (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 03 มีนาคม 2566
66037514592 ซื้อMarking pens disposable sterile pack ruler(ปากกา/ไม้บรรทัด) จำนวน 10,000 EA (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 23 กุมภาพันธ์ 2566
66037514674 ซื้อTransparent dressing 50x70 mm. with pad 25x50 mm. จำนวน 500 EA (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 07 มีนาคม 2566
66037514740 ซื้อElastomeric disposable infusion system (Surefuser+ ) 100 ml. จำนวน 500 EA (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 03 มีนาคม 2566
66037514830 ซื้อSyringe irrigates disposable ขนาด 50 ml. จำนวน 40,000 EA (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 03 มีนาคม 2566
66037514984 ซื้อHydrogel Intrasite gel แผ่นปิดรักษาแผลเปื่อย จำนวน 3 รายการ (งานเวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 03 มีนาคม 2566
66037515068 ซื้อหน้ากากครอบจมูกหรือปากที่ใช้กับเครื่องอัดอากาศขณะหายใจเข้า ชนิดครอบจมูก(nasal mask) จำนวน 2 รายการ (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 17 กุมภาพันธ์ 2566
66037515172 ซื้อสายสวนหลอดเลือดนำทางสำหรับการขยายหลอดเลือดแดงส่วนปลาย COOK FLEXOR INTRODUCER SET (KCFW5.0-18/38-55-RB-ANL2-HC) จำนวน 50 ชุด (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 17 มีนาคม 2566
66037536859 ซื้อวัสดุสิ้นเปลืองในการผ่าตัดด้วยกล้อง (อุปกรณ์ผ่าตัดผ่านกล้องแบบรูเดียวขนาด 3-6 cm. LagiPort kit 5mm.x2ports+12mm.x2ports) จำนวน 20 อัน (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 17 มีนาคม 2566
66037538134 ซื้อวัสดุการแพทย์จำนวน 2 รายการ (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 17 มีนาคม 2566
66037539857 ซื้อวัสดุการแพทย์จำนวน 2 รายการ (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 17 มีนาคม 2566
66037589228 ซื้อSyringe disposable sterile size 10 cc. หัวล็อค จำนวน 5,000 อัน(เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 23 พฤศจิกายน 2565
66037589519 ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน 13 รายการ(เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 23 มีนาคม 2566
66037589917 ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน 11 รายการ(เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 28 มีนาคม 2566
66037590641 ซื้อชุดแท่งคาร์บอน สำหรับคนไข้ 50 คน จำนวน 1 กล่อง(เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 28 มีนาคม 2566
66037591336 ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน 4 รายการ(เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 28 มีนาคม 2566
66037592053 ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน 7 รายการ (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 28 มีนาคม 2566
66037593079 ซื้อเครื่องวัดความดันแบบอัตโนมัติยี่ห้อ Omron รุ่น HEM7361T smart connect intelli wrap จำนวน 50 EA (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 29 มีนาคม 2566
66037593892 ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน 2 รายการ (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 28 มีนาคม 2566
66037594525 ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน 2 รายการ(เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 28 มีนาคม 2566
66037595884 ซื้อสายสวนหลอดเลือดขนาดเล็กและยาวพิเศษ ขนาด 1.98Fr. Straight 125 cm.พร้อม micro guide wire ขนาด 0.018 นิ้ว ยาว 80 ซม.เคลือบสาร Hydrophilic จำนวน 30 ชุด(เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 15 มีนาคม 2566
66037596573 ซื้อสายสวนหลอดเลือดนำทางเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี่ (Coronary guiding catheter) ทุกขนาด จำนวน 150 ชุด (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 28 มีนาคม 2566
66037597456 ซื้อสายสวนนำเข้าหลอดเลือดสำหรับหลอดเลือดที่แขน (Introducer sheath) ทุกขนาด จำนวน 200 ชุด (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 28 มีนาคม 2566
66037597977 ซื้อสายสวนหลอดเลือดนำทางเพื่อการขยายหลอดเลือดแดงส่วนปลาย (Peripheral guiding catheter) ทุกขนาด จำนวน 20 ชุด (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 24 กุมภาพันธ์ 2566
66037598739 ซื้อสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารีด้วยการดูดลิ่มเลือดด้วยวิธีเชิงกล (Thrombectomy catheter) จำนวน 10 ชุด (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 28 มีนาคม 2566
66037606538 ซื้อConnecter แบบ 2 ทาง ขนาด 1-4/1-4 มี Luer จำนวน 50 อัน(เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 28 มีนาคม 2566
66037607021 ซื้อขวด Plastic 120 ซีซี. จำนวน 20,000 ขวด(เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 28 มีนาคม 2566
66037608011 ซื้อUltra Stop Antifog Solution 15006 B With dropper จำนวน 27 อัน (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 28 มีนาคม 2566
66037609883 ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์เป่าพองบอลลูนพร้อมข้อต่อตัววาย (Disposable Indeflator with Y-connector) จำนวน 300 SET (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) กำลังดำเนินการ 22 สิงหาคม 2566
66037614777 ประกวดราคาซื้อสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี่ด้วยบอลลูน (Coronary balloon catheter) ชนิดบอลลูน 2 ชั้นทุกขนาด จำนวน 250 SET (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) กำลังดำเนินการ 28 สิงหาคม 2566
66037619420 ซื้อสายลวดนำสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดแดงส่วนปลาย LUNDERQUIST G/W TSMG-35-260-LES จำนวน 100 อัน (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 28 มีนาคม 2566
66037622363 ประกวดราคาซื้อสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารีด้วยขดลวดเคลือบยาต้านการตีบซ้ำ (Drug Eluting Stent) ชนิดแกนกลางขดลวดทำด้วยโลหะ Platinum ทุกขนาด จำนวน 50 SET (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) กำลังดำเนินการ 25 สิงหาคม 2566
66037629177 ประกวดราคาซื้อสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี่ด้วยขดลวดเคลือบยาต้านการตีบซ้ำ (Drug Eluting Stent) ชนิด Everolimus ทุกขนาด จำนวน 50 SET (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) กำลังดำเนินการ 28 สิงหาคม 2566
66037639964 ประกวดราคาซื้อเสื้อกาวน์ (CPE Gown) ใช้แล้วทิ้ง จำนวน 360,000 EA สำหรับปีงบประมาณ 2566 ถึง 2568 (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) กำลังดำเนินการ 18 เมษายน 2566
66049048571 ซื้อสายสวนชนิดสองช่องในท่อเดียว Double lumen Jugular 11Fr x 15 cm. จำนวน 300 SET (-เวชภัณฑ์ทางการแพทย์-) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 03 มีนาคม 2566
66049050529 ซื้อเข็มเจาะไต จำนวน 100 EA (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 20 เมษายน 2566
66049051355 ซื้อTranparent film dressing ขนาด 15ซม.x10ม. จำนวน 200 EA (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 07 มีนาคม 2566
66049067548 ซื้อSilicone Foley Catheter 2-ways, 16 CH balloon 10 cc. จำนวน 50 อัน (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 17 มีนาคม 2566
66049070982 ซื้อMonofilament Polypropylene No.60, 38 round bodieddouble arm 13 mm. (Everpoint) ความยาวไหมไม่น้อยกว่า 75 cm. จำนวน 648 EA (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 13 มีนาคม 2566
66049071190 ซื้อSynthetic absorbable Antibacterial suture No.0 ยาว70 cm. เข็ม J curve taperpoint 36 mm. จำนวน 1,944 SAC (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 13 มีนาคม 2566
66049073840 ซื้อแผ่นประคบ ร้อนเย็น cold-hotpack จำนวน 3 รายการ (งานเวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 07 เมษายน 2566
66049105857 ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน 3 รายการ (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 02 กุมภาพันธ์ 2566
66049106528 ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน 7 รายการ (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 23 มีนาคม 2566
66049107210 ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน 10 รายการ(เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 27 มีนาคม 2566
66049107732 ซื้อลวดนำสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดแดงส่วนปลายที่มีการตีบตันเรื้อรัง (Peripheral angioplasty guide wire) ชนิดไนทินอล Guide wire 0.014 x 300 cm Command ES จำนวน 100 อัน (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 27 มีนาคม 2566
66049108217 ซื้อLiquid Nitrogen (ไนโตรเจนเหลว NONMED) จำนวน 4 ถัง(เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 24 มีนาคม 2566
66049108815 ซื้อLaryngoscope Blade curve No.3 (Blade แบบโค้ง) จำนวน 60 อัน(เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 27 มีนาคม 2566
66049109474 ซื้อExtension Tube 36 3-4 จำนวน 8,000 อัน (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 10 มีนาคม 2566
66049110065 ซื้อ วัสดุทางการแพทย์ จำนวน 2 รายการ (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 02 มีนาคม 2566
66049110514 ซื้อBacteria filter เครื่องตรวจสมรรถภาพปอด จำนวน 1,000 อัน(เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 07 เมษายน 2566
66049110913 ซื้อกาวสำหรับศัลยกรรมชนิดแห้งเร็ว BioGlue surgical adhesive 5 ml.-pack kit จำนวน 5 อัน(เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 03 เมษายน 2566
66049111524 ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน 2 รายการ(เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 07 มีนาคม 2566
66049115365 ซื้อStraight connector 15 22 OD,15 OD จำนวน 500 อัน (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 27 มีนาคม 2566
66049116699 ซื้อPlain catgut No.2-0 ติดเข็ม .5 circle round bodies 30 mm. จำนวน 80 โหล (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 20 กุมภาพันธ์ 2566
66049206111 ซื้อด้ามจับสำหรับใบมีดผ่าตัด จำนวน 14 รายการ (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 27 มีนาคม 2566
66049215550 ซื้อปลอกสวมเลนส์ สำหรับชุดเครื่องมือผ่าตัดต่อมลูกหมาก จำนวน 3 รายการ (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 15 พฤษภาคม 2566
66049224165 ซื้อลูกบอลบริหารมือ จำนวน 300 EA (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 20 เมษายน 2566
66049239356 ซื้อด้ามจี้ควบคุมที่เท้า 60 EA (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 20 กุมภาพันธ์ 2566
66049248847 ซื้อของเหลวสำหรับกดจอประสาทตา Perfluoron carbon liquid standard 5 ml. PFCL จำนวน 100 กล่อง(เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 21 เมษายน 2566
66049249354 ซื้อขวด Plastic 500 ซีซี. จำนวน 41,580 ขวด(เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 21 เมษายน 2566
66049256280 ซื้อสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดแดงใหญ่เอออร์ต้าด้วยขดลวดหุ้มกราฟต์ (Aortic stent graft) TREOVANCE จำนวน 2 EA (งานเวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 16 พฤษภาคม 2566
66049273350 ซื้อเครื่องฝึกหายใจเอนกประสงค์ Breath-max จำนวน 100 EA (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 03 พฤษภาคม 2566
66049276292 ซื้อพลาสติกห่อ Tube ห่อฉากกันรังสี 2 รายการ (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 20 มีนาคม 2566
66049306480 ซื้อเสื้อตะกั่วและกระโปรงกันรังสี Size L จำนวน 3 ชุด (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์ฺ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 28 เมษายน 2566
66049308699 ซื้อวัสดุการแพทย์ 3 รายการ (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 27 มีนาคม 2566
66049324444 ซื้อน้ำยาสำหรับใช้ตรวจ Skin patch test (International standard) จำนวน 1 ชุด(เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 25 เมษายน 2566
66049327233 ซื้อชุดผ้าคลุมผ่าตัดชนิดใช้ครั้งเดียวทิ้งแบบปราศจากเชื้อ 200 EA (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 18 เมษายน 2566
66049329949 ซื้อที่ครอบตา(ซ้าย-ขวา) จำนวน 80 กล่อง(เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 20 เมษายน 2566
66049330591 ซื้อGold probe ( 7 Fr.) Bipolar Coagulation Probe จำนวน 15 อัน(เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 09 พฤษภาคม 2566
66049331034 ซื้อสายนำแสง ชนิด Fiber Optic Light Cable จำนวน 2 อัน(เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 27 มิถุนายน 2566
66049331673 ซื้อโพลีพรอพพีลีน ขนาด 2x1 m. หนา 3 mm. จำนวน 20 แผ่น(เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 21 เมษายน 2566
66049332458 ซื้อชุดเครื่องมือยึดจับมดลูกสำหรับการผ่าตัดผ่านกล้อง จำนวน 2 ชุด(เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 27 เมษายน 2566
66049334930 ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน 5 รายการ(เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 25 เมษายน 2566
66049335673 ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน 2 รายการ (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 10 พฤษภาคม 2566
66049336065 ซื้อชุดอ่านตาบอดสี จำนวน 2 ชุด (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 12 พฤษภาคม 2566
66049336664 ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน 2 รายการ (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 03 พฤษภาคม 2566
66049337140 ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน 5 รายการ (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 25 เมษายน 2566
66049337509 ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน 3 รายการ (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 03 พฤษภาคม 2566
66049338151 ซื้อRedon drain catheter ch.10 จำนวน 400 อัน (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 19 พฤษภาคม 2566
66049338758 ซื้อForeignbody Retriral (Rat tooth Forcep) จำนวน 15 อัน (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 25 เมษายน 2566
66049339474 ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน 4 รายการ (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 10 พฤษภาคม 2566
66059001172 ซื้อเพื่อใช้เป็นท่อหายใจสำหรับผู้ป่วย จำนวน 2 รายการ (งานเวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 16 พฤษภาคม 2566
66059001568 ซื้อถุงน่องเส้นเลือดขอดแรงรัด 20-30 mmHg ปลายปิด จำนวน 12 รายการ (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 10 เมษายน 2566
66059004369 ซื้อEUCERIN PRO ACNE A.I. MATT FLUID จำนวน 4 รายการ ( เวชภัณฑ์ทางการแพทย์ ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 19 เมษายน 2566
66059006253 ซื้อPlexus nerve block set 19G x 50 mm. จำนวน 150 อัน (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 11 พฤษภาคม 2566
66059072691 ซื้อสายลวดนำสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดแดงส่วนปลาย Rosen wire guide จำนวน 3 รายการ (งานเวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 29 มีนาคม 2566
66059072864 ซื้อEUCERIN HYALURON HD DAY จำนวน 12 รายการ (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 19 เมษายน 2566
66059073036 ซื้อเครื่องช่วยเดินชนิด 4 ขา ชนิดพับได้ ปรับได้ Walker Flame จำนวน 300 EA (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 20 เมษายน 2566
66059073260 ซื้อEUCERIN SUN DRY TOUCH SEBUM CONTROL จำนวน 8 รายการ (งานเวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 19 เมษายน 2566
66059073619 ซื้อชุดสายสวนเพื่อใช้รักษาเส้นเลือดขอดบริเวณขา ขนาด 100 ซม. จำนวน 20 SET (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 24 พฤษภาคม 2566
66059108880 ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน 4 รายการ(เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 20 กุมภาพันธ์ 2566
66059109373 ซื้อAlginoplast(ผงพิมพ์ปาก) จำนวน 24 ห่อ (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 03 พฤษภาคม 2566
66059110935 ซื้อไม้ Ayre spatula ( ไม้สำหรับป้ายตรวจมะเร็งปากมดลูกชนิดปลายแหลม ) จำนวน 10,000 อัน (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 10 พฤษภาคม 2566
66059111412 ซื้อถุงยางอนามัยชนิดมีสารหล่อลื่น จำนวน 5,000 อัน (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 10 พฤษภาคม 2566
66059112028 ซื้อSpore test จำนวน 1 กล่อง (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 03 พฤษภาคม 2566
66059112589 ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน 5 รายการ (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 10 พฤษภาคม 2566
66059136257 ซื้อหลอดคอช่วยการหายใจ (Tracheostomy tube) ชนิดทำด้วยพลาสติก จำนวน 4 รายการ (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 15 พฤษภาคม 2566
66059178105 ซื้อSynthetic absorbable No.8-0 ยาวไม่น้อยกว่า 30 cm. เข็ม 38 cuv. double needle size 6mm. จำนวน 80 โหล (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 31 พฤษภาคม 2566
66059190391 ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน 2 รายการ (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 17 มีนาคม 2566
66059191245 ซื้อเครื่องมือจี้้ห้ามเลือดผนึกหลอดเลือด (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 14 กุมภาพันธ์ 2566
66059191718 ซื้อผ้า Power Net จำนวน 100 หลา (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 12 พฤษภาคม 2566
66059192597 ซื้อTubing Suction 14?x10 FTCLEA จำนวน 4,000 EA (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 02 มิถุนายน 2566
66059192826 ซื้อตัวเจาะหน้าท้องแบบป้าน (Blunt Trocar, Harson T.) จำนวน 100 อัน (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 03 เมษายน 2566
66059208130 ซื้อเสื้อกาวน์ (CPE Gown) ใช้แล้วทิ้ง จำนวน 48,000 EA (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 20 พฤษภาคม 2566
66059208267 ซื้อเข็มตัดชิ้นเนื้อเยื้อผ่านกล้องส่องตรวจชนิดอัลตราซาวด์ Core ultrasound biopsy Needle 20G จำนวน 20 อัน (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 15 พฤษภาคม 2566
66059208414 ซื้อชุดตรวจวิเคราะห์การเคลื่อนที่ของลำไส้ (Radiopaque Transit Time Markers) ชนิด 1 แคปซูล pack จำนวน 30 PACK (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 20 เมษายน 2566
66059208662 ซื้อSurgical Connection Drain (สายต่อ Suction) จำนวน 1500 EA (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 15 พฤษภาคม 2566
66059222597 ซื้อสายอุ่นแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์สำหรับการผ่าตัดผ่านกล้อง จำนวน 10 EA (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 31 มีนาคม 2566
66059238346 ซื้อSyntheic absorbable และ Monofilament จำนวน 2 รายการ (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 26 พฤษภาคม 2565
66059243195 ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน 2 รายการ (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 19 พฤษภาคม 2566
66059243676 ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน 6 รายการ (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 12 พฤษภาคม 2566
66059250973 ซื้อชุดอุปกรณ์รักษาแผลด้วยแผ่นโพลียูลิเทนโฟมร่วมกับเครื่องสุญญากาศ (Negative pressure wound therapy foam dressing)ขนาด 260x150x30 มม. จำนวน 120 อัน (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 19 พฤษภาคม 2566
66059256735 ซื้อสายสวนนำเข้าหลอดเลือดสำหรับหลอดเลือดที่ขา (Introducer sheath) ทุกขนาด จำนวน 500 ชุด (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 10 พฤษภาคม 2566
66059258157 ซื้อTropical Absorbable Hemostat (Surgicel Snow) จำนวน 100 SET (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 19 เมษายน 2566
66059263026 ซื้อสายส่งเลือด Blood Tubing Line สำหรับเครื่อง On line จำนวน 2,200 EA (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 13 มีนาคม 2566
66059263282 ซื้ออาหารทางการแพทย์สูตรครบถ้วน กลิ่นวานิลลา 1,200 กรัม จำนวน 480 BOX (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 02 พฤษภาคม 2566
66059271120 ซื้อท่อช่วยหายใจEndotracheal tube จำนวน 2 รายการ (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 11 เมษายน 2566
66059286915 ซื้อแปรงล้างกล้อง Rigid cystoscope จำนวน 60 อัน (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 15 พฤษภาคม 2566
66059287710 ซื้อSynthetic absorbable antibacterial polydioxanone suture no.40 ยาว 70cm. เข็ม 38 curve taper 17mm. จำนวน 540 ซอง (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 24 พฤษภาคม 2566
66059288859 ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน 2 รายการ (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 04 เมษายน 2566
66059289355 ซื้อCutting electrode mono 24 fr. Loop จำนวน 50 อัน (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 28 มีนาคม 2566
66059295455 ซื้อIrrigation tube set ชนิด Disposable จำนวน 20 อัน (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 16 มีนาคม 2566
66059300435 ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน 3 รายการ (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 16 มีนาคม 2566
66059301874 ซื้อเจลป้องกันผังผืดและห้ามเลือด (Anti-adhesion with hemostatic effect) ขนาด 5 มล. จำนวน 100 กล่อง (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 21 มีนาคม 2566
66059302213 ซื้อรถนั่งคนพิการชนิดพับได้ทำด้วยโลหะ ปรับไม่ได้ เปิดข้างได้ สำหรับผู้ป่วยที่มีน้ำหนักไม่เกิน 113 กก. จำนวน 30 คัน (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 28 เมษายน 2566
66059302898 ซื้อForceps for foreign body removal 3 fr. จำนวน 5 อัน (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 16 มีนาคม 2566
66059303808 ซื้อAdhesive incise drape จำนวน 2 รายการ (งานเวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 26 เมษายน 2566
66059303812 ซื้อNeedle surgical จำนวน 2 รายการ (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 26 เมษายน 2566
66059315947 ซื้อMonofilament Polypropylene 7/0 3/8 round body curve/double 9.3 มม. round body curve 3/8 ความยาวไม่น้อยกว่า 75 Cm. จำนวน 756 EA (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 08 พฤษภาคม 2566
66059337970 ซื้อTropical Absorbable Hemostat (Surgicel Snow) จำนวน 100 SET (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 20 เมษายน 2566
66059360540 ซื้อสายส่งเลือด Blood Tubing Line สำหรับเครื่อง On line จำนวน 2,200 EA (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 01 มิถุนายน 2566
66059364881 ซื้อSilicone Treated non-absorbable 2/0 black Braided 26 mm./ความยาวไม่น้อยกว่า 30 กำลังดำเนินการ 02 พฤษภาคม 2566
66059423229 ซื้อขวด Plastic 30 ซีซี จำนวน 2,000 ขวด (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 20 เมษายน 2566
66059423847 ซื้อPuncture Needle (18Gx7cm) จำนวน 500 อัน (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 03 พฤษภาคม 2566
66059424357 ซื้อเข็มเจาะไขกระดูก Bone Marrow Biopsy No. 11x4 (ผู้ใหญ่) จำนวน 20 อัน (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 24 มีนาคม 2566
66059426224 ซื้อเข็มเจาะไขกระดูก Bone Aspiration Needle No.15 จำนวน 20 อัน (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 03 พฤษภาคม 2566
66059426445 ซื้อถ้วยยาสแตนเลสขนาด 2 ออนล์เตี้ย จำนวน 200 อัน (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 27 กุมภาพันธ์ 2566
66059427183 ซื้อSingle use circuit (Heated wire inout) + Autofeed chamber จำนวน 300 ชุด (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 23 พฤษภาคม 2566
66059427193 ซื้อBiopsy forceps 3 fr. จำนวน 5 EA (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 20 เมษายน 2566
66059429145 ซื้อBody Bag จำนวน 150 ใบ (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 25 เมษายน 2566
66059429646 ซื้อเทปทดสอบอบแก๊สฟอร์มัลดีไฮด์ (เทปทดสอบภายใน) จำนวน 30 กล่อง (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 02 พฤษภาคม 2566
66059444286 ซื้อท่อช่วยหายใจEndotracheal tube No.7.5 มี cuff� จำนวน 11,120 EA (งานเวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 08 พฤษภาคม 2566
66059444761 ซื้อNeedle spinal disposable จำนวน 4 รายการ (งานเวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 03 พฤษภาคม 2566
66059445164 ซื้อสายคล้องแขน ARM SLING จำนวน 7 รายการ (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 08 พฤษภาคม 2566
66059445457 ซื้อถุงยางอนามัยและ กระบอกปัสสาวะ จำนวน 10 รายการ (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 13 มีนาคม 2566
66059445676 ซื้ออาหารเสริมและโภชนบำบัด สำหรับเด็กที่รับประทานอาหารไม่ปกติหรือเบื่ออาหาร ขนาด 400กรัม จำนวน 800 ขวด (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 19 เมษายน 2566
66059450074 ซื้อพลาสเตอร์ยาติดแผล (แบบพลาสติก)� จำนวน 8000 กล่อง (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 24 กุมภาพันธ์ 2566
66059450644 ซื้อเทปติดของนึ่ง ขนาด 34 ความยาวไม่ต่ำกว่า 50 หลาม้วน จำนวน 4,672 ม้วน (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 03 มีนาคม 2566
66059450725 ประกวดราคาซื้อปอดเทียมผู้ใหญ่ (Adult membrane oxygenator) จำนวน 335 EA (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) กำลังดำเนินการ 07 กันยายน 2566
66059451102 ซื้อท่อต่อระหว่างหลอดเลือดแดงกับหลอดเลือดดำชนิดอยู่ในร่างกาย (Internal A-V shunt) 4-7 mm.x 50 cm. จำนวน 12 อัน (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 03 พฤษภาคม 2566
66059451453 ซื้อชุดเรดอนมินิเซท 50 ซีซี พร้อมสายเปอร์ฟอร์เรดติดเข็มเบอร์ 8 จำนวน 300 ชุด (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 25 เมษายน 2566
66059451764 ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน 6 รายการ (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 23 กุมภาพันธ์ 2566
66059452456 ซื้อOcu film tip cover จำนวน 20 กล่อง (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 29 มีนาคม 2566
66059452927 ซื้อหน้ากากครอบจมูกหรือปากที่ใช้กบเครื่องอัดอากาศขณะหายใจเข้า ชนิดครอบปากและจมูก (full face mask) จำนวน 8 รายการ (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 16 พฤษภาคม 2566
66059454146 ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน 2 รายการ (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 15 พฤษภาคม 2566
66059461230 ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน 2 รายการ (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 03 พฤษภาคม 2566
66059461420 ซื้อท่อต่อระหว่างหลอดเลือดแดงกับหลอดเลือดดำชนิดอยู่ในร่างกาย (Internal A-V shunt) 5 mm.x 50 cm. จำนวน 40 EA (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 02 พฤษภาคม 2566
66059477951 ซื้อSynthetic Nonabsorbable monofilament No.4-0 ยาวไม่น้อยกว่า 65 cm.เข็ม 38 cuv. cutting size 19-20 mm. จำนวน 730 โหล (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 20 กุมภาพันธ์ 2566
66059478083 ซื้ออาหารทางการแพทย์สูตรครบถ้วน เอ็ช เอ็ม บี (โปรตีนสกัดจากนมวัวผสมถั่วเหลือง) กลิ่น ธัณพืช Ensure gold HMB 400gm. จำนวน 30 อัน (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 02 พฤษภาคม 2566
66059480000 ซื้อสายสวนหลอดเลือดนำทางเพื่อการขยายหลอดเลือดแดงส่วนปลาย (Peripheral guiding catheter) ชนิดยาวพิเศษทุก ขนาด จำนวน 20 ชุด (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 27 มิถุนายน 2566
66059480283 ซื้อHemolok ML(non Absorbable Polymer Ligating Clips)(green) จำนวน 2,100 ลูก (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 05 เมษายน 2566
66059482336 ซื้อใบมีดตัดเนื้อเยื่ออ่อนในข้อ 4.5 mm. จำนวน 125 EA (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 24 พฤษภาคม 2566
66059491673 ซื้อชุดผ่าตัดน้ำวุ้นตา Comstellation, 25 + GA Totalplus combine procedure pak จำนวน 40 ชุด (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 07 มีนาคม 2566
66059535135 ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน 7 รายการ (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 16 กุมภาพันธ์ 2566
66059535525 ซื้อชุดเก็บเกล็ดโลหิต โดยใช้เครื่องแยกโลหิตและส่วนประกอบของโลหิตแบบอัตโนมัติ(Platelet Apheresis Set) จำนวน 86 ชุด (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 29 พฤษภาคม 2566
66059535899 ซื้อคลิบหนีบเส้นเลือด 5 มม.M/L จำนวน 40 อัน (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 07 มีนาคม 2566
66059536150 ซื้อตัวเลาะเนื้อเยื่อปลายโค้ง (Curve dissector) 5 มม. จำนวน 20 อัน (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 31 พฤษภาคม 2566
66059536414 ซื้อเครื่องมือเย็บปิดปลายลำไส้หรือหลอดลมอัตโนมัติ ไส้เปลี่ยนเครื่องมือเย็บปิดลำไส้อัตโนมัติ แบบตรง 100 มม. (สีน้ำเงิน) จำนวน 112 อัน (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 31 พฤษภาคม 2566
66059557742 ซื้อสายสวนหลอดเลือดสำหรับฉีดสีหลอดเลือดโคโรนารี่ ทุกขนาด จำนวน 250 ชุด (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 15 มิถุนายน 2566
66059559865 ซื้อสายสวนหลอดเลือดสำหรับวัดความดันเลือดในปอดชนิดวัดปริมาณเลือดออกจากหัวใจ จำนวน 50 EA (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 13 มิถุนายน 2566
66059561593 ซื้ออุปกรณ์เป่าตัวพองบอลลูนพร้อมข้อต่อตัววาย จำนวน 75 ชุด (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 22 มิถุนายน 2566
66059565543 ซื้ออุปกรณ์ให้น้ำยารักษาสภาพกล้ามเนื้อหัวใจ จำนวน 5 รายการ (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 08 มิถุนายน 2566
66069004737 ซื้อท่อต่อหลอดเลือดดำ จำนวน 4 รายการ (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 08 มิถุนายน 2566
66069009045 ซื้อลวดนำสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี่ จำนวน 60 ชุด (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 22 มิถุนายน 2566
66069019737 ซื้อSurgical loop silicone จำนวน 7 รายการ (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 13 มิถุนายน 2566
66069026479 ซื้ออาหารเสริมและโภชนบำบัด สำหรับผู้ป่วยที่มีภาวะวิกฤต Sepsis จำนวน 1,296 bot (งานเวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 07 มิถุนายน 2566
66069027208 ซื้อสกรูยึดแผ่นโลหะดามกระดูก จำนวน 8 รายการ (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 16 พฤษภาคม 2566
66069028056 ซื้ออาหารทางการแพทย์สำหรับผู้ป่วยภาวะวิกฤตที่ต้องการโปรตีนและพลังงาน กลิ่นวานิลลา Neomune Vanailla 400g จำนวน 1,296 Bot (งานเวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 07 มิถุนายน 2566
66069030993 ซื้อBlades for fixed Head clipper จำนวน 1,000 EA (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 30 พฤษภาคม 2566
66069037181 ซื้อMonofilament Polypropylene No.6/0, 3/8 round bodied/double arm 11 mm. (Everpoint) ความยาวไหมไม่น้อยกว่า 60 cm. จำนวน 648 EA (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 10 เมษายน 2566
66069060622 ซื้อเครื่องมือตัดต่อลำไส้อัตโนมัติ แบบวงกลม 29มม.CURVED PROXIMATE ILS. จำนวน 20 อัน (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 06 มิถุนายน 2566
66069062269 ซื้อก๊าซไนโตรเจนเหลว จำนวน 240 ลิตร (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 13 มกราคม 2566
66069062724 ซื้อเครื่องช่วยพูดสำหรับผู้ไร้กล่องเสียง จำนวน 3 เครื่อง (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 27 เมษายน 2566
66069086029 ซื้ออาหารเสริมทางการแพทย์ สำหรับผู้ที่มีการทำงานของตับเสื่อมสมรรถภาพ ขนาด 450 กรัม จำนวน 780 BOT (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 02 มิถุนายน 2566
66069087112 ซื้ออาหารทางการแพทย์สูตรครบถ้วน เอ็ช เอ็ม บี (โปรตีนสกัดจากนมวัวผสมถั่วเหลือง) กลิ่น ธัณพืช Ensure gold HMB 400gm. จำนวน 1,288 BOT (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 03 พฤษภาคม 2566
66069105670 ซื้อBlade surgical No.11 จำนวน 60,000 EA (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 12 มิถุนายน 2566
66069172958 ซื้ออุปกรณ์ประคองข้อเข่า จำนวน 2 รายการ (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 02 พฤษภาคม 2566
66069173086 ซื้อเครื่องช่วยเดินชนิด 4 ขามีล้อ / Rolator walker จำนวน 120 EA (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 10 พฤษภาคม 2566
66069185302 ซื้ออุปกรณ์ดูดเลือด จำนวน 6 รายการ (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 16 มิถุนายน 2566
66069188294 ซื้อฟิล์มวัดรังสีชนิด Gafchromic EBT2 ขนาด 8 x 10 นิ้ว จำนวน 1 กล่อง (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 28 มีนาคม 2566
66069203165 ซื้อตัวเจาะหน้าท้อง 12 มม.ความยาว 100 มม.ปลายใส แบบเดี่ยว จำนวน 100 อัน (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 06 มิถุนายน 2566
66069203731 ซื้อกระดาษพิมพ์ภาพเครื่องอัลตรัาซาวด์ความถี่สูง จำนวน 10 ม้วน (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 17 กุมภาพันธ์ 2566
66069204970 ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน 2 รายการ (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 27 มิถุนายน 2566
66069207753 ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน 2 รายการ (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 24 มีนาคม 2566
66069209952 ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน 5 รายการ (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 06 มิถุนายน 2566
66069210880 ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน 8 รายการ (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 06 มิถุนายน 2566
66069211631 ซื้อชุดคลุมผ่าตัดศีรษะ ชนิดใช้แล้วทิ้ง มาตรฐาน AAMI level 4 ขนาด จำนวน 36 อัน (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 12 มิถุนายน 2566
66069215328 ซื้อผ้าก๊อสพับขนาด 4x4 นิ้ว (12 ply) (ไม่ปลอดเชื้อ บรรจุ 100 ชิ้น/ห่อ) จำนวน 4,425 ห่อ (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 27 มิถุนายน 2566
66069215765 ซื้อแผ่นทดสอบเครื่องปิดผนึกซองบรรจุภัณฑ์เวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ จำนวน 2 กล่อง (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 14 มิถุนายน 2566
66069216199 ซื้อถุงบรรจุโลหิตชนิด 4 ถุง (Quadruple blood bag) Top bottom system ขนาด 450 ซีซี จำนวน 1,320 ชุด (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 06 มิถุนายน 2566
66069225442 ซื้อก๊าซออกซิเจน ขนาด 6 คิว จำนวน 3 ท่อ (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 23 มีนาคม 2566
66069225794 ซื้อก๊าซคาร์บอนไดอ๊อกไซด์ จำนวน 12 ท่อ (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 19 พฤษภาคม 2566
66069239157 ซื้อเทปติดของนึ่ง ขนาด 3/4 ความยาวไม่ต่ำกว่า 50 หลา/ม้วน (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 12 มิถุนายน 2566
66069245916 ซื้อOver tube Ts-13/40 (DBE) จำนวน 5 อัน (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 06 มิถุนายน 2566
66069252816 ซื้อตัวเจาะหน้าท้อง 5 มม. ความยาว 100 มม. ปลายใสแบบเดี่ยว จำนวน 100 อัน (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 12 มิถุนายน 2566
66069304295 ซื้อท่อระบายน้ำดีชนิดโลหะ ท่อระบายน้ำดีชนิดโลหะ ผ่านทางผิวหนัง 10mm x100mm จำนวน 10 EA (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 06 มิถุนายน 2566
66069307007 ซื้อFeeding tube NG จำนวน 4 รายการ (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 29 มิถุนายน 2566
66069336652 ซื้อForeing body forceps, diamond coater จำนวน 1 อัน (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 12 มิถุนายน 2566
66069405770 ซื้อ (nurse)กระบอกตวงปัสสาวะผู้ป่วยแบบพลาสติก มีหูจับ มีขีดบอกจำนวน จำนวน 80 อัน (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 26 มิถุนายน 2566
66069406232 ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน 5 รายการ(เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 22 มิถุนายน 2566
66069406766 ซื้อSpray oil for power machine and autoclave จำนวน 30 กระป๋อง (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 30 มิถุนายน 2566
66069407567 ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน 15 รายการ (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 22 มิถุนายน 2566
66069421295 ซื้อเยื่อหุ้มสมองเทียม จำนวน 3 รายการ (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 23 มิถุนายน 2566
66069421984 ซื้อวงแหวนสำหรับใส่ในถุงเลนส์ จำนวน 2 รายการ (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 23 มิถุนายน 2566
66069445079 ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับจี้ทำลายเนื้องอกด้วยคลื่นความร้อนไมโครเวฟ ขนาด 15Gx20 Cm. (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 12 มิถุนายน 2566
66069445629 ซื้อBiliary Metatic stent 10mm x 100mm จำนวน 29 EA (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 06 มิถุนายน 2566
66069473416 ซื้อFit Test accessory ชุดประกอบอุปกรณ์ทดสอบความกระชับของหน้ากาก จำนวน 10 SET (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 13 มิถุนายน 2566
66069473625 ซื้อSpO2 Sensor Neonatal for Nellcor (Disposable) จำนวน 600 EA (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 13 มิถุนายน 2566
66069473860 ซื้อTransparent dressing ขนาด 8.9 cm11.5 cm จำนวน 12,000 แผ่น (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 07 สิงหาคม 2566
66069475267 ซื้ออาหารทางการแพทย์สูตรครบถ้วน พร้อมดื่มกลิ่นวนิลา Frezubin 2 kcal/ml ขนาด 200 มล.x4 ขวด/แพ็ค จำนวน 890 ห่อ (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 08 มิถุนายน 2566
66069475323 ซื้อสายสวนในท่อไต4.8 FR.X 26cm multilength with guide wire จำนวน 200 ชุด (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 09 มิถุนายน 2566
66069475457 ซื้อPunch biopsy สำหรับตัดเก็บชิ้นเนื้อชนิดใช้ครั้งเดียวทิ้ง จำนวน 4 รายการ (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 29 พฤษภาคม 2566
66069475513 ซื้อหน้ากากครอบจมูกและปาก ทำจากซิลิโคน 2 ชั้นพร้อมสายรัดศีรษะโครงทำจากพลาสติก จำนวน 60 EA (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 09 มิถุนายน 2566
66069475580 ซื้ออาหารทางการแพทย์สำหรับทารกแรก จำนวน 2 รายการ (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 29 พฤษภาคม 2566
66069476024 ซื้อพลาสเตอร์ใสชนิดไม่แพ้ ขนาด 1 นิ้วx10 หลา� จำนวน 24,000 ม้วน (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 09 มิถุนายน 2566
66069476163 ซื้อเข็มเจาะชิ้นเนื้อแบบกึ่งอัตโนมัติ (Semi-auto biopsy needle) ขนาด ML16160 MULTI-RAM Semiauto Needle 16G x 160 MM. จำนวน 300 อัน (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 30 พฤษภาคม 2566
66069477272 ซื้อเจลหล่อลื่นและให้ความชุ่มชื่นในช่องคลอดชนิดติดทนนาน จำนวน 30 กล่อง (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 19 พฤษภาคม 2566
66069477384 ซื้อCPR Defibrillation Electrode SKINTACT Easibeat DF-28N for Zoll จำนวน 23 ชุด (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 06 กรกฎาคม 2566
66069477562 ซื้อVICHY LIFTTACTIV จำนวน 8 รายการ (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 20 มิถุนายน 2566
66069477577 ซื้อPediatric Bacterial Filter จำนวน 2000 EA (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 06 มิถุนายน 2566
66069477982 ซื้อSelf inflating bag components or accessories จำนวน 2 รายการ (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 15 มิถุนายน 2566
66069478104 ซื้อAdult Noninvasive Face Mask แบบ Gel Mask จำนวน 3 รายการ (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 06 มิถุนายน 2566
66069478216 ซื้อCentral venous catheter จำนวน 5 รายการ (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 30 มิถุนายน 2566
66069478337 ซื้อTracheostomy mask จำนวน 4 รายการ (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 09 มิถุนายน 2566
66069478447 ซื้อตัวกรองแบบพิเศษดูดซับสารพิษที่เกิดจากการตอบสนองของระบบภูมิคุ้มกัน ชนิดเรซิน จำนวน 30 set (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 06 มิถุนายน 2566
66069478546 ซื้อสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดแดงส่วนปลายเลี้ยงไตตีบด้วยขดลวด จำนวน 2 รายการ (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 13 มิถุนายน 2566
66069483260 ซื้อBondable single buccal tube จำนวน 400 อัน (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 30 มิถุนายน 2566
66069484267 ซื้อTemp bond จำนวน 2 กล่อง (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 27 มิถุนายน 2566
66069484757 ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน 2 รายการ (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 27 มิถุนายน 2566
66069485348 ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน 6 รายการ(เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 30 มิถุนายน 2566
66069485487 ซื้อวัสดุห้ามเลือดชนิดละลายได้แบบผง Surgicel Power Absorbable Hemostat 3 g. จำนวน 80 EA (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 20 มิถุนายน 2566
66069530184 ซื้อฝาปิดจุก Three way Sterile จำนวน 150,000 EA (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 28 มิถุนายน 2566
66069533870 ซื้อป้ายผูกข้อมือสำหรับผู้ใหญ่และเด็ก (Wristbands) กระดาษกันน้ำ พิมพ์ตัวอักษร รูปภาพ บาร์โค๊ด และ QR Code ได้ จำนวน 80000 EA (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 30 มิถุนายน 2566
66069534737 ซื้อถุงมือผ่าตัดชนิดสวมใส่ชั้นใน แบบไม่มีแป้ง จำนวน 5 รายการ (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 26 มิถุนายน 2566
66069543741 ซื้อกระเปาะพ่นยา จำนวน 4 รายการ (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 14 มิถุนายน 2566
66069544477 ซื้อWound Irrigation 350 ml.น้ำยาล้างแผล จำนวน 350 ขวด (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 16 มิถุนายน 2566
66069545092 ซื้อซิลิโคนรักษาแผล Silicone Pro 10 g จำนวน 500 หลอด (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 26 พฤษภาคม 2566
66069563503 ซื้อSyring disposable 50 cc. จำนวน 46,680 EA (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 18 กรกฎาคม 2566
66069567791 ซื้อกระบอกฉีดยา Syringe for contrast Delivery system 60 ml. and 90 coil tube จำนวน 650 EA (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 27 มิถุนายน 2566
66069582459 ซื้อตลับครีมชนาด 10 กรัม จำนวน 2 รายการ (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 12 มิถุนายน 2566
66069596686 ซื้อเครื่องมือปากคีบขบนิ่วขนาดเล็ก (Stone crushing forceps) จำนวน 2 EA (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 03 กรกฎาคม 2566
66069598871 ซื้อข้อเข่าชนิดส่วนรับน้ำหนัก จำนวน 2 รายการ (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 03 กรกฎาคม 2566
66069598929 ซื้อสำลีก้อน 0.35 กรัม ปลอดเชื้อ (บรรจุ 2 ก้อน/ซอง) จำนวน 180,000 ซอง (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 25 กรกฎาคม 2566
66069603944 ซื้อเจลป้องกันผังผืดและห้ามเลือด (Anti-adhesion with hemostatic effect) ขนาด 5 มล. จำนวน 100 กล่อง (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 04 กรกฎาคม 2566
66069605264 ซื้อแผ่นตรวจสอบทางเคมี การทำให้ปราศจากเชื้อด้วยไอน้ำ จำนวน 200 ถุง (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 30 มิถุนายน 2566
66069606885 ซื้อชุดอุปกรณ์เพื่อรักษาหลอดเลือดขอดโดยใช้ Medical Adhesives จำนวน 10 EA (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 09 มิถุนายน 2566
66069623276 ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน 7 รายการ (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 20 มิถุนายน 2566
66069624242 ซื้อแผ่นอิเล็กโทรดสำหรับกระตุกหัวใจ สำหรับเครื่อง AED ชนิดใช้แล้วทิ้ง จำนวน 34 อัน (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 23 พฤษภาคม 2566
66069624831 ซื้อMask ใช้แล้วทิ้งแบบคล้องหู จำนวน 200,000 EA (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 03 กรกฎาคม 2566
66069626304 ซื้อพลาสเตอร์ Wound closure strip จำนวน 2 รายการ (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 27 มิถุนายน 2566
66079008127 ซื้อManoshield disposable esophageal catheter sheat จำนวน 100 EA (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 15 มิถุนายน 2566
66079008203 ซื้ออุปกรณ์ขยายท่อน้ำดี จำนวน 6 รายการ (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 13 มิถุนายน 2566
66079008256 ซื้อMonofilament Polypropylene 6/0 3/8 round bodied curved / double armed 9.3 mm.(Everpoint) ความยาวไหมไม่น้อยกว่า 60 cm. จำนวน 828 อัน (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 28 มิถุนายน 2566
66079010677 ซื้ออุปกรณ์สำหรับตัดเลาะเนื้อเยื่อ Polypectomy Snares 1.5cmX5.5cm(Symmetrical) จำนวน 100 EA (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 28 มิถุนายน 2566
66079018415 ซื้อเข็มตัดชิ้นเนื้อ Semiauto.biop.with coxial 18 g x 15 cm. จำนวน 80 EA (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 23 มิถุนายน 2566
66079044827 ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน 4 รายการ (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 20 กรกฎาคม 2566
66079045637 ซื้อก๊อสเดรน ขนาด 0.25 นิ้ว ยาว 4 หลา จำนวน 10 PACK (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 07 กรกฎาคม 2566
66079051200 ซื้อหลอดเลือดเทียมสำหรับการผ่าตัดหลอดเลือดส่วนปลายชนิดมีวงแหวน Ringe vascular graft with removable ringe dia 6 mm. Length 70 cm. จำนวน 15 EA (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 12 กรกฎาคม 2566
66079076446 ซื้ออนุภาคอุดกั้นหลอดเลือด จำนวน 4 รายการ (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 26 มิถุนายน 2566
66079124760 ซื้อสกรูยึดแผ่นโลหะดามกระดูก จำนวน 6 รายการ (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 26 มิถุนายน 2566
66079133043 ประกวดราคาซื้อแถบตรวจน้ำตาลปลายนิ้วด้วยระบบ POCT และแถบตรวจน้ำตาลในเลือด Dextrometer สำหรับปีงบประมาณ 2567 ถึง 2569 จำนวน 2 รายการ (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) กำลังดำเนินการ 09 พฤศจิกายน 2566
66079163012 ประกวดราคาซื้อหน้ากากอนามัยป้องกันเชื้อโรคขนาดเล็ก (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) กำลังดำเนินการ 01 พฤศจิกายน 2566
66079164993 ประกวดราคาซื้อตัวกรองไตเทียมแบบพิเศษดูดซับสารพิษพื้นผิวเมมเบรนพร้อมชุดสายยางนำเลือดสำหรับการทำ CRRT ประกอบเครื่อง Prismaflex (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) กำลังดำเนินการ 01 พฤศจิกายน 2566
66079165704 ประกวดราคาซื้อชุดเปลี่ยนถ่ายพลาสมา และชุดเจาะเก็บเม็ดเลือดขาวระบบปิด สำหรับปีงบประมาณ 2566 ถึง 2568 จำนวน 2 รายการ (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) กำลังดำเนินการ 14 พฤศจิกายน 2566
66079167288 ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์รักษาแผลด้วยเครื่องสุญญากาศ สำหรับปีงบประมาณ 2567 ถึง 2569 จำนวน 7 รายการ (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) กำลังดำเนินการ 13 พฤศจิกายน 2566
66079167482 ซื้อสำลีก้อน 0.35 กรัม จำนวน 2 รายการ (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 25 กรกฎาคม 2566
66079169544 ซื้อJackson pratt suction reservoir 400 cc.(silicone) จำนวน 100 EA (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 27 มิถุนายน 2566
66079169660 ซื้อชุดยางรัดเส้นเลือดขอดในหลอดอาหาร ชุดยางรัดเส้นเลือด จำนวน 80 ชุด (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 08 มิถุนายน 2566
66079171285 ซื้อพลาสเตอร์ปิดแผลยางเหนียวขนาด 1/2 นิ้ว x 10 หลา� จำนวน 21,192 ม้วน (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 07 กรกฎาคม 2566
66079171575 ซื้อท่อระบายช่องอก สำเร็จรูป จำนวน 6 รายการ (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 07 กรกฎาคม 2566
66079171930 ซื้อMask ทางการแพทย์ ชนิดใช้แล้วทิ้ง แบบคล้องหู จำนวน 9000 กล่อง (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 11 กรกฎาคม 2566
66079172033 ซื้อDuoderm และ Aquacel Ag จำนวน 3 รายการ (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 05 กรกฎาคม 2566
66079172117 ซื้อMonofilament nonabsorbable polybutester 6/0 (9/10mm) ยาว 60 cm. จำนวน 360 EA (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 18 กรกฎาคม 2566
66079172150 ซื้อStoma Urine bag size 160x280 mm. จำนวน 3500 EA (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 12 กรกฎาคม 2566
66079198121 ประกวดราคาซื้อสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดและขดลวดปิดกั้นหลอดเลือด จำนวน 7 รายการ (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) กำลังดำเนินการ 14 กันยายน 2566
66079200581 ซื้อEKG electrodes infant จำนวน 10,500 อัน (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 22 มิถุนายน 2566
66079201358 ซื้อConnector จำนวน 3 รายการ (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 04 กรกฎาคม 2566
66079202074 ซื้อSingle use circuit จำนวน 2 รายการ (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 13 มิถุนายน 2566
66079202538 ซื้อ Breathing circuit Oxygen Nasal Cannular High Flow Adult (Disposable) จำนวน 150 ชุด (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 05 กรกฎาคม 2566
66079203207 ซื้อMini Spike Filter (Blue) จำนวน 200 อัน (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 19 มิถุนายน 2566
66079203487 ซื้อWEAVER จำนวน 2 รายการ (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 04 กรกฎาคม 2566
66079204120 ซื้อSilicone Foley Catheter 2-way,14CH จำนวน 50 อัน (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 19 มิถุนายน 2566
66079204236 ซื้อSynthetic Nonabsorbable Monofilament No.2-0 ยาวไม่น้อยกว่า 65 cm.เข็ม 3/8 cuv. cutting size 39-40 mm. จำนวน 96 โหล (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 27 มิถุนายน 2566
66079204367 ซื้อSuction closed system catheter จำนวน 2 รายการ (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 27 มิถุนายน 2566
66079206857 ซื้อท่อระบายน้ำดีชนิดพลาสติก Pigtail จำนวน 3 รายการ (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 22 มิถุนายน 2566
66079207527 ซื้อโฟมปั้มเท้า จำนวน 2 รายการ (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 20 มิถุนายน 2566
66079221096 ซื้อชุดสายสวนกระเพาะอาหาร จำนวน 2 รายการ (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 14 มิถุนายน 2566
66079221585 ซื้อเข็มเจาะไต Hunter 16 จำนวน 160 อัน (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 03 กรกฎาคม 2566
66079222109 ซื้อSuction closed system catheter จำนวน 3 รายการ (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 06 กรกฎาคม 2566
66079260555 ซื้อชุดให้โลหิตสำหรับใช้ถุง จำนวน 18,000 ชุด (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 04 กรกฎาคม 2566
66079281297 ซื้อชุดอุปกรณ์สลายลิ่มเลือดภายในหลอดเลือดด้วยวิธีกลศาสตร์ (Mechanical Thromectomy Device INDIGO) จำนวน 6 SET (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 17 กรกฎาคม 2566
66079292522 ซื้อสายสวนและอุปกรณ์สำหรับการเจาะเยื่อหุ้มหัวใจ Pericardial tapping set 8.3Fr. With high flow pigtail catheter Pericardiocentesis Kit จำนวน 10 ชุด (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 08 สิงหาคม 2566
66079306091 ซื้อสารทำความสะอาดเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ชนิดมีฤทธิ์เป็นด่าง-กรด จำนวน 2 รายการ (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 14 กรกฎาคม 2566
66079317544 ซื้อสำลีก้อน 0.35 กรัม ปลอดเชื้อ ชุบแอลกอแอล์ 70% จำนวน 125,000 แผง (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 07 กรกฎาคม 2566
66079323304 ซื้อMethacholine Chioride Crystallinene (100 gm/Bot) จำนวน 1 ขวด (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 26 มิถุนายน 2566
66079324456 ซื้อสายระบายน้ำดี จำนวน 130 อัน (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 28 มิถุนายน 2566
66079325436 ซื้อFlotrac sensor จำนวน 100 ชุด (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 05 กรกฎาคม 2566
66079334899 ซื้อเครื่องช่วยฟังสำหรับคนหูพิการแบบทัดหลังใบหู จำนวน 2 รายการ (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 11 สิงหาคม 2566
66079335429 ซื้อCuravac type C 600 ml จำนวน 380 EA (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 11 สิงหาคม 2566
66079335527 ซื้อถุงมือไนไตรล์แบบสั้น ชนิดใช้แล้วทิ้ง ขนาด M จำนวน 3000 กล่อง (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 11 สิงหาคม 2566
66079335635 ซื้อเจลสำหรับหล่อลื่น ขนาด 6 กรัม จำนวน 100,000 EA (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 11 สิงหาคม 2566
66079335800 ซื้อSurgicel fibrillar 2x4 ขนาดบรรจุ 10ชิ้น/กล่อง จำนวน 220 EA (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 14 กรกฎาคม 2566
66079342604 ซื้อSurgicel fibrillar 1x2 จำนวน 420 EA (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 18 กรกฎาคม 2566
66079343705 ซื้อหัวจี้ชนิดโมโนโพล่าหรือไบโพล่า จำนวน 10 EA (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 18 กรกฎาคม 2566
66079350751 ซื้ออาหารทางการแพทย์สูตรครบถ้วน เอ็ช เอ็ม บี (โปรตีนสกัดจากนมวัวผสมถั่วเหลือง) กลิ่น วานิลลา Ensure gold HMB 400gm. จำนวน 1288 BOT (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 26 เมษายน 2566
66079366163 ซื้อน้ำเกลือล้างจมูกสำเร็จรูป จำนวน 2 รายการ (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 23 มิถุนายน 2566
66079376129 ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน 5 รายการ (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 24 กรกฎาคม 2566
66079376734 ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน 2 รายการ (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 19 กรกฎาคม 2566
66079376792 ซื้อสายสวนหัวใจและหลอดเลือดเพื่อการวินิจฉัย ส่วนปลายเคลือบด้วยโลหะ เส้นผ่านศูนย์กลาง 5 Fr. ยาว 65 ซม. จำนวน 600 EA (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 28 มิถุนายน 2566
66079376897 ซื้อUrinometer set จำนวน 430 อัน (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 17 กรกฎาคม 2566
66079376977 ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน 5 รายการ (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 20 กรกฎาคม 2566
66079381718 ซื้อเครื่องช่วยฟังสำหรับคนหูพิการแบบทัดหลังใบหู รุ่น Enya EY 488 จำนวน 40 ชุด (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 28 มิถุนายน 2566
66079383734 ซื้อBalloon expandable stent, Advanta V12 PTFE stent graft system จำนวน 6 EA (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 28 มิถุนายน 2566
66079386571 ซื้อก๊าซคาร์บอนไดอ๊อกไซด์ จำนวน 2 รายการ (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 09 มิถุนายน 2566
66079387438 ซื้อสำลีก้อน 0.35 กรัม ปลอดเชื้อ (บรรจุ 3 ก้อน/ซอง) จำนวน 2 รายการ (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 27 มิถุนายน 2566
66079390592 ซื้อรถนั่งคนพิการชนิดพับได้ทำด้วยโลหะ ปรับได้ WHEEL CHAIR รถเข็นปรับนอนได้พร้อมที่นั่งถ่าย จำนวน 50 EA (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 30 มิถุนายน 2566
66079399289 ซื้อน้ำกลั่นให้ความชื้นระบบปิดพร้อมหัวต่อ ชนิดใช้แล้วทิ้ง Prefilled humidifier 450 มล. จำนวน 3,500 อัน (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 18 กรกฎาคม 2566
66079402879 ซื้ออาหารเสริมสำหรับเด็ก สูตรไม่มีน้ำตาลแลคโตส S-26 gold lactose free 400 กรัม จำนวน 72 ขวด (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 18 กรกฎาคม 2566
66079431050 ซื้ออุปกรณ์พยุงข้อเข่าสำเร็จรูป จำนวน 6 รายการ (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 20 กรกฎาคม 2566
66079437030 ซื้อรถนั่งคนพิการชนิดพับได้ด้วยโลหะ ปรับไม่ได้ ล้อตันเบรค2ระบบ เปิดข้างไม่ได้ รับนน.ได้113กก. จำนวน 100 อัน (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 21 กรกฎาคม 2566
66079457296 ซื้อDisposable S-Type Head Soulder Mark 2.4 mm. จำนวน 60 EA (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 19 กรกฎาคม 2566
66079458993 ซื้อคลิปหนีบเส้นเลือดขนาดกลาง จำนวน 1,296 EA (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 19 กรกฎาคม 2566
66079459983 ซื้ออุปกรณ์ปิดผิวหนังชนิดปลอดเชื้อ (Topical Skin Adhesive) Dermabond Advance 0.7 ml. จำนวน 2 รายการ (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 12 กรกฎาคม 2566
66079467407 ซื้อRaney Clip,Sterile pack(10ชิ้น/ซอง) จำนวน 60 อัน (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 03 กรกฎาคม 2566
66079467654 ซื้อเลนส์แก้วตาเทียมชนิดพับได้ ANP รุ่น PODF , trifocal onepiece, A-con 118.95, D 6.0, No. 20 จำนวน 2 ชุด (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 03 กรกฎาคม 2566
66079468249 ซื้อภาชนะรองรับสารคัดหลั่ง (Suction bag backflow valve) แบบไฮโดรโฟบิกฟิลเตอร์ ขนาด 3,000 มล. จำนวน 1,140 อัน (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 20 กรกฎาคม 2566
66079468737 ซื้อท่อระบายและที่เก็บกักลดความดันในโรคต้อหินชนิดมีลิ้นปิดเปิด Ahmed glaucoma valve, Model FP7 จำนวน 30 อัน (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 10 กรกฎาคม 2566
66079469159 ซื้อMonofilament Polypropylene 3/0 1/2 circle round / bodied 22 mm.ความยาวไม่น้อยกว่า 75 cm. จำนวน 744 อัน (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 12 กรกฎาคม 2566
66079474828 ซื้อรถนั่งคนพิการชนิดพับได้ด้วยโลหะ ปรับไม่ได้ ล้อตันเบรค2ระบบ เปิดข้างไม่ได้ รับนน.ได้113กก. จำนวน 100 อัน (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 30 มิถุนายน 2566
66079476093 ซื้ออุปกรณ์พยุงข้อเท้าสำเร็จรูป จำนวน 6 รายการ (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 30 มิถุนายน 2566
66079484749 ซื้อAeroneb Pro Adult Nebulizer kit Reuse จำนวน 30 SET (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 20 มิถุนายน 2566
66079485076 ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน 2 รายการ (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 03 กรกฎาคม 2566
66079487256 ซื้อเครื่องช่วยฟังสำหรับคนหูพิการแบบทัดหลังใบหู 2 รายการ (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 07 กรกฎาคม 2566
66079488600 ซื้อFlexifix 5 cm.x10 m.(พลาสเตอร์กันน้ำ) จำนวน 100 EA (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 14 กรกฎาคม 2566
66079502717 ซื้อเครื่องมือเย็บปิดและตัดต่ออัตโนมัติชนิดปรับหัวได้ ไส้เปลี่ยนเครื่องมือตัดเย็บเนื้อเยื่อผ่านกล้อง ขนาด 60 - 3.8 (สีเขียว) จำนวน 72 EA (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 03 กรกฎาคม 2566
66079503174 ซื้อเครื่องมือตัดต่อลำไส้อัตโนมัติ แบบวงกลม 25มม. CURVED PROXIMATE ILS. จำนวน 10 อัน (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 03 กรกฎาคม 2566
66079503385 ซื้อเฝือกพยุงระดับเอวBACK SUPPORT และ ไม้ค้ำยัน จำนวน 17 รายการ (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 10 กรกฎาคม 2566
66079513996 ซื้อสายบอลลูนดึงนิ่ว Balloon extractor triple lumen 7Fr. จำนวน 100 EA (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 11 กรกฎาคม 2566
66079539520 ซื้อBreathing circuit set (Silicone) จำนวน 10 SET (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 17 กรกฎาคม 2566
66079539960 ซื้อSengsataken baskemore tube จำนวน 4 รายการ (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 14 กรกฎาคม 2566
66079541206 ซื้อหัวสวนแบบเรี่ยมขนาดเล็ก Junior flex-tip จำนวน 48 EA (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 26 กรกฎาคม 2566
66079541294 ซื้อแถบตรวจน้ำตาลในเลือด Dextrometer ใช้กับเครื่องตรวจน้ำตาลระบบ Biosensor คิดราคา/ขวด (50test/box) จำนวน 1,000 กล่อง (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 24 กรกฎาคม 2566
66079543790 ซื้อSilicone Treated non-absorbable 2/0 black Braided 26 mm. / ความยาวไม่น้อยกว่า 30 หรือ 75 ซม. จำนวน 720 EA (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 03 สิงหาคม 2566
66079544888 ซื้อOxygen Tracheostomy High Flow (Adult) จำนวน 3 รายการ (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 18 กรกฎาคม 2566
66079546122 ซื้อOxygen Nasal Cannular High Flow จำนวน 4 รายการ (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 18 กรกฎาคม 2566
66079553004 ซื้อUro hat อุปกรณ์รองรับปัสสาวะสำหรับผู้ป่วยแบบครอบไปบนโถชักโครก จำนวน 40 EA (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 18 กรกฎาคม 2566
66079558150 ซื้อDry Heat Tape รุ่น 890102 จำนวน 5 ม้วน (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 14 กรกฎาคม 2566
66079561843 ซื้อMask ใช้แล้วทิ้งแบบคล้องหู จำนวน 400,000 EA (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 24 กรกฎาคม 2566
66079571387 ซื้อชุดกายอุปกรณ์เสริมระดับเหนือเข่า จำนวน 2 รายการ (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 18 กรกฎาคม 2566
66079572051 ซื้อท่อระบายน้ำดีชนิดพลาสติกPancreatic stent 5 Fr 5 cm จำนวน 50 อัน (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 14 กรกฎาคม 2566
66079591208 ซื้ออุปกรณ์ประกอบครุภัณฑ์ เครื่องช่วยหายใจ C1 Breathing circuit for C1 (Disposable) จำนวน 100 SET (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 20 มิถุนายน 2566
66079594988 ซื้อข้อต่อสำหรับสายสวนหลอดเลือด Y-side arm adapter จำนวน 100 EA (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 10 กรกฎาคม 2566
66079603355 ซื้อSyring disposable 10 CC จำนวน 260,000 EA (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 25 กรกฎาคม 2566
66079615667 ซื้อสายสวนส่งลูกโป่ง จำนวน 18 อัน (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 27 กรกฎาคม 2566
66079616846 ซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิกาย(ทางรักแร้)แบบดิจิตอล จำนวน 770 EA (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 11 กรกฎาคม 2566
66079618399 ซื้อTransparent dressing ขนาด 6cm.x 7cm.� จำนวน 65,000 แผ่น (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 11 สิงหาคม 2566
66079618437 ซื้อSyringe Insuline disposable 100 unit. (1cc.ชนิดไม่ถอดหัวเข็ม) จำนวน 30,000 EA (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 21 กรกฎาคม 2566
66079620657 ซื้อSynthetic absorbable No.4-0 ยาวไม่น้อยกว่า 65 cm. เข็ม 1/2 R/B size 19-20 mm. จำนวน 350 โหล (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 10 กรกฎาคม 2566
66079625852 ซื้อลูกโป่งอุดกั้นหลอดเลือด จำนวน 65 EA (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 27 กรกฎาคม 2566
66079625902 ซื้อDisposable subcutaneous catheter pressure 60 cm. จำนวน 10 SET (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 27 กรกฎาคม 2566
66079626036 ซื้อก๊าซสำหรับกดฉีดจอประสาทตา จำนวน 1 ครั้ง (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 10 กรกฎาคม 2566
66079626732 ซื้อ25 ga bipolar จำนวน 2 รายการ (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 27 กรกฎาคม 2566
66079626789 ซื้อ Infinity Advaned จำนวน 2 รายการ (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 17 กรกฎาคม 2566
66089015898 ซื้อน้ำยาล้างทำความสะอาดเครื่องมือสำหรับเครื่องล้างอัตโนมัติ จำนวน 200 GAL (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 04 กรกฎาคม 2566
66089026665 ซื้อวัสดุสิ้นเปลืองในการผ่าตัดด้วยกล้อง (อุปกรณ์สำหรับเจาะผนังหน้าท้องแบบปลายเกลียว มีบอลลูนและวงแหวน ขนาด 5 mm. x 75 mm. ,Advance fixationTrocar) จำนวน 100 อัน (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 24 กรกฎาคม 2566
66089030029 ซื้อสายลวดสำหรับนำสายสวนหลอดเลือด (Diagnostic guide wire) ทุกขนาด จำนวน 100 ชุด (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 14 กรกฎาคม 2566
66089031461 ซื้อบอลลูนช่วยห้ามเลือดสำหรับผู้ป่วยภาวะตกเลือดหลังคลอด Bakri po จำนวน 5 SET (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 07 กรกฎาคม 2566
66089041857 ซื้อแผ่นกราฟอ่านผลเครื่องอบแก๊สเอทิลินออกไซด์ขนาดกว้าง จำนวน 2 รายการ (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 06 กุมภาพันธ์ 2566
66089042361 ซื้อสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดส่วนปลายด้วยขดลวดหุ้มกราฟต์ (Peripheral stent graft) Jotec E-ventus BX Peripheral Stent Graft (All size) จำนวน 6 ชุด (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 20 มิถุนายน 2566
66089055134 ซื้อGas nitric oxide size 1.0 คิว (8 ลิตร) จำนวน 3 ถัง (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 20 กรกฎาคม 2566
66089055921 ซื้อBreath nitric oxide test system จำนวน 30 SET (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 07 สิงหาคม 2566
66089069842 ซื้อเครื่องช่วยเดินชนิด 4 ขามีล้อ / Rolator walker ล็อคล้อได้ จำนวน 12 EA (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 13 กรกฎาคม 2566
66089069910 ซื้อเครื่องวัดความดันแบบอัตโนมัติ เชื่อมต่อผ่านบลูทูธ ยี่ห้อ Rossmax รุ่น X5 จำนวน 200 EA (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 13 กรกฎาคม 2566
66089070719 ซื้อResection electrode loop 24 Fr. จำนวน 156 อัน (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 25 กรกฎาคม 2566
66089070881 ซื้อเครื่องมือเย็บปิดปลายลำไส้หรือหลอดลมอัตโนมัติ ไส้เปลี่ยนเครื่องมือเย็บปิดลำไส้อัตโนมัติ แบบตรง 75 มม. จำนวน 100 อัน (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 20 กรกฎาคม 2566
66089086383 ซื้อSpO2 Sensor Neonatal for MAX-N (Disposable) จำนวน 200 EA (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 19 กรกฎาคม 2566
66089092913 ซื้อชุดโลหะดามกระดูก จำนวน 5 รายการ (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 08 สิงหาคม 2566
66089097324 ซื้อชุดอุปกรณ์รักษาแผลด้วยแผ่นโพลียูลิเทนโฟมร่วมกับเครื่องสุญญากาศ (Negative pressure wound therapy foam dressing)ขนาด 160x125x30 มม. จำนวน 270 EA (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 11 สิงหาคม 2566
66089106760 ซื้ออุปกรณ์พยุงข้อมือหรือนิ้ว จำนวน 7 รายการ (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 20 กรกฎาคม 2566
66089109555 ซื้อให้บริการผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บหรือหลังผ่าตัดที่ต้องจำกัดการเคลื่อนไหวบริเวณข้อเข่า จำนวน 150 EA (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 12 กรกฎาคม 2566
66089111077 ซื้อชุดโลหะดามกระดูก จำนวน 5 รายการ (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 08 สิงหาคม 2566
66089111262 ซื้ออุปกรณ์ถุงคลุมฉากกั้น จำนวน 3 รายการ (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 18 กรกฎาคม 2566
66089111378 ซื้อแผ่นรองเท้าสำเร็จรูป จำนวน 19 รายการ (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 12 กรกฎาคม 2566
66089112291 ซื้อสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดแดงส่วนปลายด้วยบอลลูน (Balloon dilatation catheter) ทนแรงดันมากกว่า 20 atm Passeo-35 HP Balloon (All size) จำนวน 60 SET (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 20 กรกฎาคม 2566
66089125233 ซื้อDisposable sclerotherapy varice injection 25G จำนวน 160 EA (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 09 สิงหาคม 2566
66089127516 ซื้อตัวกรองไตเทียมมาตรฐาน ขนาด 0.7 m2 (สำหรับผู้ป่วยเด็ก) จำนวน 4 EA (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 07 สิงหาคม 2566
66089138299 ซื้อสายสวนในท่อไต6 FR.X 16 with guide wire จำนวน 100 set (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 03 กรกฎาคม 2566
66089139619 ซื้อข้อตะโพกมีเบ้า (Total hip prosthesis) รวมทั้งอุปกรณ์เสริม CORAIL + PINNACLE (Cementless) จำนวน 3 ชุด (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 10 สิงหาคม 2566
66089141631 ซื้อข้อตะโพกเทียมแบบมีเบ้าชนิดพิเศษเฉพาะบุคคล (Elmentlon) C-Stem LONG (Cemented) + PINNACLE CUP จำนวน 1 ชุด (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 17 สิงหาคม 2566
66089143409 ซื้อข้อตะโพกมีเบ้า (Total hip prosthesis) รวมทั้งอุปกรณ์เสริม CORIAL+SLEEVE+EXTRALARGE HEAD+ACETABULAR CUP จำนวน 3 ชุด (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 10 สิงหาคม 2566
66089147880 ซื้อfemoral augmentation จำนวน 1 ชุด (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 10 สิงหาคม 2566
66089149137 ซื้อข้อตะโพกมีเบ้า (Total hip prosthesis) รวมทั้งอุปกรณ์เสริม CORAIL + DURALOC (Cementless) จำนวน 3 ชุด (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 10 สิงหาคม 2566
66089149637 ซื้อข้อตะโพกมีเบ้า (Total hip prosthesis) รวมทั้งอุปกรณ์เสริม CORIAL+SLEEVE+EXTRALARGE HEAD+ACETABULAR CUP จำนวน 8 ชุด (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 10 สิงหาคม 2566
66089149971 ซื้อข้อเข่าชนิดที่ส่วนรับน้ำหนักไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ Vanguard (Cemented) รวม Patella ราคารวม blade 1 ใบ จำนวน 10 ชุด (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 10 สิงหาคม 2566
66089154290 ซื้อข้อเข่าชนิดที่ส่วนรับน้ำหนักไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ จำนวน 7 ชุด (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 10 สิงหาคม 2566
66089154673 ซื้อSurgicel fibrillar 1x2 จำนวน 420 EA (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 29 มิถุนายน 2566
66089181181 ซื้อสเปรย์พ่นจมูกชนิดผง และ ท่อช่วยหายใจสำหรับเด็ก ชนิดมี Cuff จำนวน 8 รายการ (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 11 สิงหาคม 2566
66089182093 ซื้อหน้ากากครอบจมูกที่ใช้กับเครื่องอัดอากาศขณะหายใจเข้า ชนิดใส่รูจมูก Airfit P30i จำนวน 30 EA (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 12 กรกฎาคม 2566
66089182907 ซื้อเครื่องช่วยฟังสำหรับคนหูพิการแบบทัดหลังใบหู จำนวน 3 รายการ (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 11 สิงหาคม 2566
66089206079 ซื้อเครื่องช่วยฟังสำหรับคนหูพิการแบบทัดหลังใบหู รุ่น Enya EY 388 จำนวน 50 SET (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 11 สิงหาคม 2566
66089212391 ซื้อคลีบหนีบเส้นเลือด ขนาดเล็ก Ligacilp smail size LT 100) / 36 ชิ้น จำนวน 120 กล่อง (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 11 สิงหาคม 2566
66089213236 ซื้อBD Posiflush SP 5 ml. จำนวน 38,400 อัน (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 11 สิงหาคม 2566
66089214649 ซื้อSurgiwand 5 mm,L-Hook จำนวน 70 อัน (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 11 สิงหาคม 2566
66089215231 ซื้อผ้าก๊อสพับขนาด 3x3 นิ้ว (12 ply) (ไม่ปลอดเชื้อ บรรจุ 100 ชิ้น/ห่อ) จำนวน 3,000 ห่อ (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 11 สิงหาคม 2566
66089224531 ซื้อFoley catheter two way ch.6 จำนวน 200 EA (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 10 สิงหาคม 2566
66089230873 ซื้อโลหะดามกระดูกสันหลัง จำนวน 4 รายการ (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 11 สิงหาคม 2566
66089232021 ซื้อโลหะดามกระดูกสันหลัง จำนวน 4 รายการ (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 10 สิงหาคม 2566
66089233018 ซื้อโลหะดามกระดูกสันหลัง จำนวน 5 รายการ (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 11 สิงหาคม 2566
66089240520 ซื้อหูฟัง(Stethoscope Adult) จำนวน 40 ชุด (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 17 สิงหาคม 2566
66089250118 ซื้อMonofilament nonabsorbable polybutester 7/0 (8mm) ยาว 60 cm. จำนวน 540 EA (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 18 สิงหาคม 2566
66089251005 ซื้อเครื่องช่วยฟังสำหรับคนหูพิการแบบใส่ในช่องหู ยี่ห้อ Interton รุ่น Ready2 (CIC, ITC, ITE) จำนวน 40 ชุด (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 11 สิงหาคม 2566
66089251510 ซื้อRelizema ultra hydrating lotion จำนวน 4 รายการ (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 17 สิงหาคม 2566
66089268902 ซื้อเครื่องมือเย็บและตัดต่ออัตโนมัติชนิดปรับหัวได้ ไส้เปลี่ยนเครื่องมือตัดเย็บเนื้อเยื่อผ่านกล้อง ขนาด 60 - 2.5 (สีขาว) จำนวน 72 อัน (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 09 สิงหาคม 2566
66089330088 ซื้ออุปกรณ์กระตุ้นพัฒนาการเด็ก (ชุดอุปกรณ์ Gross Motor Skill) จำนวน 1 ชุด (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 17 สิงหาคม 2566
66089330875 ซื้อแท่งโลหะดามกระดูกขนาดต่างๆ จำนวน 4 รายการ (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 20 กรกฎาคม 2566
66089335797 ซื้ออาหารทางการแพทย์ จำนวน 2 รายการ (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 17 สิงหาคม 2566
66089336207 ซื้ออาหารทางการแพทย์สำหรับผู้ป่วยที่ต้องการโภชนบำบัดสูตรครบถ้วน จำนวน 2 รายการ (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 17 สิงหาคม 2566
66089337031 ซื้อCranberry extract 206.3 mg. (Urell) 15เม็ด/แผง จำนวน 30 ห่อ (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 17 สิงหาคม 2566
66089350667 ซื้อซอย โปรตีน ไอโซเลท และ โอลิโก คาร์บ ขนาด 1 กก./ถุง จำนวน 2 รายการ (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 18 เมษายน 2566
66089352986 ซื้อFresubin whey protein isolate powder 1 Kg จำนวน 100 EA (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 01 มิถุนายน 2566
66089356836 ซื้อข้อตะโพกเทียมแบบมีเบ้าชนิดพิเศษเฉพาะบุคคล (Elmentlon) C-Stem LONG (Cemented) + PINNACLE CUP จำนวน 1 ชุด (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 10 สิงหาคม 2566
66089358801 ซื้อโลหะดามกระดูกสันหลัง จำนวน 4 รายการ (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 11 สิงหาคม 2566
66089388660 ซื้อPhaco Turbosonic Flare ABS tip , 1.1 mm. จำนวน 60 EA (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 10 สิงหาคม 2566
66089389890 ซื้อPhaco Turbosonic Flare ABS tip, 1.1 mm. จำนวน 2 รายการ (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 08 สิงหาคม 2566
66089440713 ซื้อถุงมือใช้แล้วทิ้ง ชนิดทำจากยางพารา เบอร์ M (50คู่/BOX) จำนวน 3,000 BOX (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 22 สิงหาคม 2566
66089441581 ซื้อถุงมือใช้แล้วทิ้ง ชนิดทำจากยางพารา เบอร์ S (50คู่/BOX) จำนวน 5,800 BOX (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 22 สิงหาคม 2566
66089481993 ซื้อเครื่องวัดความดัน จำนวน 375 EA (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 27 กรกฎาคม 2566
66089492702 ซื้อCannula Nasal Oxygen� จำนวน 35,000 EA (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 02 สิงหาคม 2566
66089505776 ซื้อท่อใส่เข้าท้องชนิดฟอกเลือดแทนไตแบบถาวร ชนิดทางตรง Tenckhoff 32 cm. จำนวน 5 รายการ (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 11 สิงหาคม 2566
66089507374 ซื้อเครื่องช่วยฟังสำหรับคนหูพิการแบบทัดหลังใบหู Resound รุ่น Magna 290-DVI จำนวน 55 ชุด (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 11 สิงหาคม 2566
66099081366 ซื้อเครื่องช่วยบริหารปอด triflow (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 02 ตุลาคม 2566
66109091980 ซื้อสายสวนในท่อไต 6 FR.(22-30cm)multilength with guide wire จำนวน 150 ชุด (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 18 ตุลาคม 2566
66109110504 ซื้อแผ่นรับสัญญาณไฟฟ้าจากกล้ามเนื้อ จำนวน 4 รายการ (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 10 ตุลาคม 2566
66109110882 ซื้อด้ามบรรจุลวดเย็บแผ่นตาข่ายไส้เลื่อนแบบสกรู 5 มม. (Protack) จำนวน 45 EA (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 12 ตุลาคม 2566
66109128691 ซื้อContineous and pulsatile Irrigation Bulb จำนวน 10 อัน (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 20 ตุลาคม 2566
66109129137 ซื้อHigh pressure connecting tube 180 cm. จำนวน 150 EA (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 18 ตุลาคม 2566
66109159447 ซื้อSilicone treated non-absorbable จำนวน 2 รายการ (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 16 ตุลาคม 2566
66109159544 ซื้อหน้ากากอนามัยป้องกันเชื้อโรคขนาดเล็ก (Health Care respirator mask) จำนวน 9,340 EA (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 16 ตุลาคม 2566
66109159655 ซื้อGuide sheath Kit for biopsy forceps and cytology brush จำนวน 2 รายการ (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 16 ตุลาคม 2566
66109160114 ซื้อท่อช่วยหายใจEndotracheal tube จำนวน 2 รายการ (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 12 ตุลาคม 2566
66109160269 ซื้อหลอดคอช่วยการหายใจ Shiley จำนวน 2 รายการ (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 16 ตุลาคม 2566
66109160371 ซื้อEndobronchial double lumen tube จำนวน 4 รายการ (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 16 ตุลาคม 2566
66109165780 ซื้อสายสวนปัสสาวะชนิดในท่อไต Ureteric cath 6 fr. จำนวน 300 EA (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 03 พฤศจิกายน 2566
66109165834 ซื้อฟิลเตอร์กรองอากาศ ใช้ร่วมกับเครื่องดูดควันในห้องผ่าตัด (rapidvac smoke evacuator filter) จำนวน 10 BOX (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 03 พฤศจิกายน 2566
66109165884 ซื้อสายสวนเข้าหลอดเลือดดำส่วนกลางชนิดใส่ผ่านหลอดเลือดดำบริเวณคอหรือไหล่ ขนาด7Fr, 20 cm. จำนวน 820 SET (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 27 ตุลาคม 2566
66109165952 ซื้อDisposable sclerotherapy varice injection 25G จำนวน 650 EA (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 20 ตุลาคม 2566
66109253791 ซื้อMicroap gel 30% จำนวน 4 ชุด (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 16 ตุลาคม 2566
66109253969 ซื้อวัสดุดูแลรักษาฟัน จำนวน 4 รายการ (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 18 ตุลาคม 2566
66109254075 ซื้อแก้วยาน้ำ จำนวน 3 รายการ (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 19 ตุลาคม 2566
66109254194 ซื้อกระดาษพิมพ์ผลตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ ชนิดพับ ขนาด 90 X 90 มิลลิเมตร (Defib. ZOLL) จำนวน 200 พับ (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 19 ตุลาคม 2566
66109254334 ซื้อท่อระบายน้ำดีชนิดโลหะ ท่อระบายน้ำดีชนิด Covered โลหะ 10mm x 100mm จำนวน 12 อัน (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 16 ตุลาคม 2566
66109254516 ซื้อท่อระบายน้ำดีชนิดโลหะ ท่อระบายน้ำดีชนิดโลหะ 10mm x 80mm จำนวน 19 EA (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 16 ตุลาคม 2566
66109254647 ซื้อBiliary Metatic stent 10mm x 100mm จำนวน 10 อัน (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 16 ตุลาคม 2566
66109254722 ซื้อท่อระบายน้ำดีชนิดโลหะ ท่อระบายน้ำดีชนิดCovered โลหะ 10mm x 80mm (Covered self expandle metal biliary stent) จำนวน 15 อัน (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 16 ตุลาคม 2566
66109254848 ซื้อเครื่องช่วยพูดสำหรับผู้ไร้กล่องเสียง จำนวน 1 เครื่อง (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 18 ตุลาคม 2566
66109254937 ซื้อReusable Flow sensor (Ventilator Galileo) จำนวน 200 EA (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 18 ตุลาคม 2566
66109255062 ซื้อผ้ารัดแขนเครื่องวัดความดันโลหิตแบบอัตโนมัติ จำนวน 10 รายการ (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 20 ตุลาคม 2566
66109255334 ซื้อถุงเก็บของเสียจากลำใส้ชนิด 1 ชิ้น จำนวน 20,040 อัน (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 20 ตุลาคม 2566
66109255572 ซื้อTC cutter HP จำนวน 3 รายการ (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 18 ตุลาคม 2566
66109255675 ซื้อน้ำยาล้าง Film จำนวน 3 รายการ (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 18 ตุลาคม 2566
66109255762 ซื้อPlu Lis max refreshing mouth spray 15 ml. จำนวน 240 EA (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 16 ตุลาคม 2566
66109255796 ซื้อเข็มเจาะแบบเวอร์เรส Veress Needle 120 mm จำนวน 48 อัน (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 20 ตุลาคม 2566
66109255835 ซื้อสายสวนนำเข้าหลอดเลือด (Introducer 12.5 Fr.) จำนวน 100 ชุด (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 18 ตุลาคม 2566
66109255947 ซื้อAnesthesia Breathing Circuit pediatric Jackson Rees จำนวน 2 รายการ (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 19 ตุลาคม 2566
66109256047 ซื้อHumidifier Dispose จำนวน 10 อัน (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 19 ตุลาคม 2566
66109256184 ซื้อRight angle 7 จำนวน 6 อัน (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 18 ตุลาคม 2566
66109265954 ซื้ออาหารทางการแพทย์ จำนวน 3 รายการ (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 20 ตุลาคม 2566
66109283063 ซื้อชุดตรวจการติดเชื้อเอชไพโรไลด้วยลมหายใจ จำนวน 500 EA (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 09 พฤศจิกายน 2566
66109308844 ซื้อตัวจับเนื้อเยื่อ (ร่องละเอียด) ด้ามสีฟ้า 5 มม. จำนวน 50 EA (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 25 ตุลาคม 2566
66109309805 ซื้อTrans-nasal Skull Base Bur 3.0 mm fluted จำนวน 20 EA (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 01 พฤศจิกายน 2566
66109325375 ซื้อเฝือกพยุงระดับเอว จำนวน 2 รายการ (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 26 ตุลาคม 2566
66109327818 ซื้อเฝือกพยุงคอ จำนวน 2 รายการ (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 26 ตุลาคม 2566
66109328070 ซื้อสายสวนหลอดเลือดขนาดเล็กและยาวพิเศษ ขนาด 1.98Fr. Straight 125 cm.พร้อม micro guide wire ขนาด 0.018 นิ้ว ยาว 80 ซม.เคลือบสาร Hydrophilic จำนวน 30 ชุด (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 30 ตุลาคม 2566
66109330830 ซื้อสายสวนหลอดเลือดเพื่อตรวจโดยการฉีดสีชนิดแข็งพิเศษ guide wire จำนวน 150 EA (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 17 ตุลาคม 2566
66109340375 ซื้อสเปรย์รักษาแผลเรื้อรังและน้ำยาล้างแผล จำนวน 2 รายการ (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 26 ตุลาคม 2566
66109342414 ซื้อกล้องส่องตรวจไตชนิดโค้งง้อได้แบบใช้แล้วทิ้ง (Flexible Single use ureteroscope) จำนวน 20 ชุด (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 17 ตุลาคม 2566
66109342744 ซื้อERCP Canula Cath 0.035 cm ( Ultra Tapered Tip) จำนวน 10 อัน (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 03 พฤศจิกายน 2566
66109343872 ซื้อตัวจับเนื้อเยื่อ (Endoclinch) 5 มม. จำนวน 50 อัน (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 27 ตุลาคม 2566
66109345921 ซื้อ มีดเจาะลูกตา knife 15 degree จำนวน 100 กล่อง (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 20 ตุลาคม 2566
66109346051 ซื้อDisposable Monopolar Needle จำนวน 2 รายการ (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 01 ธันวาคม 2566
66109346143 ซื้อที่ครอบตา (ซ้าย/ขวา) จำนวน 160 กล่อง (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 24 ตุลาคม 2566
66109346207 ซื้อForceps 1x2 ขนาด 20 cm.จำนวน 4 EA (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 06 ตุลาคม 2566
66109346285 ซื้อเข็มล้างท่อน้ำตา จำนวน 100 กล่อง (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 11 ตุลาคม 2566
66109346780 ซื้อSpore test จำนวน 1 กล่อง (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 10 ตุลาคม 2566
66109346928 ซื้อ HEMOPATCH BICARB 4.5x4.5 cm. จำนวน 30 EA (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 10 ตุลาคม 2566
66109347160 ซื้อชุดอุปกรณ์ประกอบเครื่องตรวจเฝ้าติดตามสัญญาณเส้นประสาทขณะผ่าตัด จำนวน 5 รายการ (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 11 ตุลาคม 2566
66109347162 ซื้อถุงซิลิโคนรองรับสารคัดหลั่งJ-vac suction reservoir 450 ml. w จำนวน 150 ชุด (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 20 ตุลาคม 2566
66109347293 ซื้อสายนำแสงเลเซอร์สลายนิ่ว จำนวน 3 รายการ (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 26 ตุลาคม 2566
66109347321 ซื้อลวดนำสายสวนหลอดเลือดเพื่อการขยายหลอดเลือดแดงส่วนปลาย จำนวน 20 EA (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 12 ตุลาคม 2566
66109347456 ซื้อBacteria filter เครื่องตรวจสมรรถภาพปอด จำนวน 2,000 อัน (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 24 ตุลาคม 2566
66109347647 ซื้อชุดตรวจจับสัญญาณ จำนวน 3 รายการ (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 16 ตุลาคม 2566
66109369732 ซื้อแผ่นปิดรักษาแผลเปื่อย จำนวน 4 รายการ (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 26 ตุลาคม 2566
66109369962 ซื้อแก๊สอ๊อกซิเจนบรรจุท่อ จำนวน 3 รายการ (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 31 ตุลาคม 2566
66109378862 ซื้อUltrasonic gel (Ultrasound gel) จำนวน 7,560 CAN (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 19 ตุลาคม 2566
66109380310 ซื้อTransparent dressing ขนาด 10cm.x 12cm. จำนวน 20,000 แผ่น (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 19 ตุลาคม 2566
66109381776 ซื้อหลอดคอช่วยการหายใจ Shiley 6 LPC , ID 6.4 mm, OD 10.8 mm. จำนวน 300 EA (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 19 ตุลาคม 2566
66119003222 ซื้อกระบอกให้น้ำเกลือ-ยาทางเส้นเลือด 100-150 ซีซี. จำนวน 3,000 SET (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 30 ตุลาคม 2566
66119016765 ซื้อสายสวนเพื่อระบายของเหลวหรือลมออกจากร่างกายผ่านผิวหนัง ขนาด 10 Fr. จำนวน 200 EA (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 17 ตุลาคม 2566
66119043759 ซื้อGelatin haemostatic matrix kit with thrombin จำนวน 50 อัน (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 02 พฤศจิกายน 2566
66119058602 ซื้อสายสวนปัสสาวะ จำนวน 4 รายการ (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 26 ตุลาคม 2566
66119058753 ซื้อเครื่องอัดอากาศขณะหายใจเข้า C-PAP แบบอัตโนมัติพร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 9 ชุด (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 09 พฤศจิกายน 2566
66119058890 ซื้อห่วงอนามัยและเข็มตัดชิ้นเนื้อ จำนวน 5 รายการ (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 26 ตุลาคม 2566
66119060148 ซื้อออกซิเจนเหลว จำนวน 39,675 Cubic Meter (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 24 ตุลาคม 2566
66119060304 ซื้อPatient control epidural analgesia (PCEA) Set จำนวน 500 อัน (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 24 ตุลาคม 2566
66119060514 ซื้อกระดาษพิมพ์ผลตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ จำนวน 7 รายการ (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 09 พฤศจิกายน 2566
66119060727 ซื้อUrinometer set ต่อจากสายสวนระยะยาว(กรมบัญชีกลาง) จำนวน 1,300 อัน (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 03 พฤศจิกายน 2566
66119062087 ซื้ออาหารทางการแพทย์สูตรค่าดัชนีน้ำตาลต่ำ once pro ขนาด 1.25 กิโลกรัม จำนวน 500 อัน (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 16 ตุลาคม 2566
66119062214 ซื้ออาหารทางการแพทย์สูตรครบถ้วน once complete ขนาด 1.25 กิโลกรัม จำนวน 220 อัน (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 16 ตุลาคม 2566
66119062334 ซื้อSynthetic absorbable suture No.1 ติดเข็ม 40 mm.1/2R/B heavy,1.5 m.loop PDS II (Polydioxanone) จำนวน 1,584 EA (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 31 ตุลาคม 2566
66119062422 ซื้อThree ways disposable stopcock จำนวน 60,000 อัน (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 16 ตุลาคม 2566
66119062514 ซื้อชุดอุ่นเลือดและสารละลาย จำนวน 3 รายการ (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 24 ตุลาคม 2566
66119062603 ซื้อสายจ่ายน้ำสำหรับผ่าตัดผ่านกล้อง (Tubing set for irrigation) จำนวน 8 ชุด (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 19 ตุลาคม 2566
66119062750 ซื้อRAE-Tube,Oral จำนวน 4 รายการ (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 16 ตุลาคม 2566
66119062908 ซื้อชุดสายสวนกระเพาะอาหารแบบใส่ผ่านกล้อง จำนวน 3 รายการ (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 16 ตุลาคม 2566
66119063123 ซื้อprob tip (แบบใส) จำนวน 1 EA (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 16 ตุลาคม 2566
66119063913 ซื้อสำลีก้อน 0.35 กรัม ปลอดเชื้อ ชุบแอลกอฮอล์ 70% บรรจุแผงไม่น้อยกว่า 8 หลุม/แผง จำนวน 100,000 แผง (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 16 ตุลาคม 2566
66119063938 ซื้อถุงมือใช้แล้วทิ้ง ชนิดทำจากยางพารา เบอร์ S (50คู่/BOX) จำนวน 5,800 กล่อง (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 08 ธันวาคม 2566
66119063966 ซื้อหลอดแก้วขนาด 3 เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 7 มม.เส้นผ่าศูนย์ จำนวน 8,000 อัน (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 24 ตุลาคม 2566
66119064011 ซื้อท่อช่วยหายใจEndotracheal tube จำนวน 6 รายการ (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 20 ตุลาคม 2566
66119064690 ซื้อCoagulating Electrode 24 Fr, Cutting loop จำนวน 48 อัน (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 27 พฤศจิกายน 2566
66119065019 ซื้อMonofilament Polypropylene 5/0,1/2 circle round / bodied double VB 13 mm.ความยาวไม่น้อยกว่า 75 cm. จำนวน 1,500 EA (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 31 ตุลาคม 2566
66119065097 ซื้อMonofilament polypropylene 5/0 1/2 circle round bodied/double 13 mm. ความยาวไม่น้อยกว่า 75 cm. จำนวน 1,080 EA (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 01 พฤศจิกายน 2566
66119065223 ซื้อข้อสะโพกรวมทั้งอุปกรณ์เสริม จำนวน 5 รายการ (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 01 พฤศจิกายน 2566
66119065343 ซื้อกระบอกฉีดยา Syringe 200 ml. for LF Optivantage 200 ml. จำนวน 1,150 EA (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 01 พฤศจิกายน 2566
66119065457 ซื้อน้ำยาเตรียมผิวหนังก่อนผ่าตัด จำนวน 500 EA (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 27 พฤศจิกายน 2566
66119065783 ซื้อCarbon ink for endoscopic marker จำนวน 20 EA (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 08 พฤศจิกายน 2566
66119093691 ซื้อBreath MAXv2 จำนวน 300 อัน (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 02 พฤศจิกายน 2566
66119097937 ซื้อEzerra จำนวน 6 รายการ (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 24 ตุลาคม 2566
66119107679 ซื้อ Monofilament nonabsorbable 9/0 เข็ม 3/8 circle 5 mm. Single arm ไหมยาว 13 ซม. จำนวน 180 EA (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 01 ธันวาคม 2566
66119109612 ซื้อสารทำความสะอาดเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์สำหรับเครื่องล้าง จำนวน 140 แกลลอน (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 26 ตุลาคม 2566
66119110681 ซื้อสายสวนหัวใจและหลอดเลือดเพื่อการวินิจฉัย จำนวน 4 รายการ (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 09 พฤศจิกายน 2566
66119183657 ซื้อวัสดุห้ามเลือดสำหรับการส่องกล้องทางเดินอาหาร Hemospray endos จำนวน 10 อัน (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 01 ธันวาคม 2566
66119201200 ซื้อแก๊สไนตรัสอ๊อกไซด์ท่อใหญ่(ท่อขนาดจี)20กก./ท่อ� จำนวน 200 ถัง (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 14 พฤศจิกายน 2566
66119212824 ซื้อชุดสายยางประกอบการไหลเวียนนอกร่างกายผู้ใหญ่ จำนวน 194 EA (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 10 ตุลาคม 2566
66119213217 ซื้อMonofilament Polyprolene 3/0 1/2 circle cc round / bodied 22 mm. ความยาวไม่น้อยกว่า 75 cm.จำนวน 2,400 EA (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 20 พฤศจิกายน 2566
66119235382 ซื้อBone rongeur จำนวน 2 ตัว (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 13 พฤศจิกายน 2566
66119235922 ซื้อMASK 9913V จำนวน 300 อัน (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 20 พฤศจิกายน 2566
66119236244 ซื้อวัสดุสิ้นเปลืองในการผ่าตัดด้วยกล้อง จำนวน 4 รายการ (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 08 พฤศจิกายน 2566
66119236541 ซื้อForceps 1x2 ขนาด 20 cm. จำนวน 4 อัน (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 15 พฤศจิกายน 2566
66119236678 ซื้อEndobronchial Blocker tube จำนวน 15 อัน (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 08 พฤศจิกายน 2566
66119236747 ซื้อเครื่องช่วยพูดสำหรับผู้ไร้กล่องเสียง จำนวน 2 เครื่อง (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 14 พฤศจิกายน 2566
66119240903 ซื้อEye pad medium (Sterile) จำนวน 60,000 EA (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 20 พฤศจิกายน 2566
66119260489 ซื้อแผ่นติดหน้าอกผู้ป่วย EKG electrode ชนิดไมโครปอร์ จำนวน 60,000 อัน (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 20 พฤศจิกายน 2566
66119260688 ซื้อน้ำยาล้างฟิล์ม จำนวน 3 รายการ (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 15 พฤศจิกายน 2566
66119260922 ซื้อวัสดุใช้ปิดแผลช่องปาก จำนวน 3 รายการ (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 15 พฤศจิกายน 2566
66119261016 ซื้อขวด Plastic 500 ซีซี จำนวน 59,400 ขวด (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 15 พฤศจิกายน 2566
66119261090 ซื้อสำลีก้อนปลอดเชื้อขนาดก้อนละ 0.35 กรัม (ปลอดเชื้อบรรจุ20ก้อน/ซอง) จำนวน 76,400 ซอง (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 16 ตุลาคม 2566
66119261211 ซื้อAeroneb Pro Adult Nebulizer kit Reuse จำนวน 30 ชุด (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 20 พฤศจิกายน 2566
66119261418 ซื้ออุปกรณ์เครื่องจี้ปิดและตัดหลอดเลือด กรรไกรโค้ง 17 ซม.แบบโฟกัส จำนวน 22 อัน (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 03 พฤศจิกายน 2566
66119261443 ซื้อmask ใช้แล้วทิ้งแบบคล้องหู จำนวน 300,000 EA (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 14 พฤศจิกายน 2566
66119261467 ซื้อSyring disposable 5 cc. จำนวน 400,000 อัน (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 24 ตุลาคม 2566
66119280955 ซื้อมีดเจาะลูกตา Crecent knife angle, bevel up จำนวน 20 กล่อง (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 01 พฤศจิกายน 2566
66119298154 ซื้ออุปกรณ์สำหรับหนีบจับเนื้อเยื่อในช่องท้อง จำนวน 3 รายการ (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 17 พฤศจิกายน 2566
66119306654 ซื้อหัวจี้ห้ามเลือดและตัดเนื้อเยื่อปลายง้อรูปตัว L Hook 36 cm. จำนวน 100 EA (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 09 พฤศจิกายน 2566
66119306796 ซื้อNonabsorbale monofilament polyglyconate จำนวน 3 รายการ (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 13 พฤศจิกายน 2566
66119307023 ซื้อLigasure Marryland Jaw 37 cm จำนวน 24 อัน (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 20 พฤศจิกายน 2566
66119307176 ซื้อเยื่อหุ้มสมองเทียม จำนวน 3 รายการ (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 17 พฤศจิกายน 2566
66119307450 ซื้อSuction ด้าม Tumpet และ Laparoscope instrument case จำนวน 2 รายการ (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 13 พฤศจิกายน 2566
66119307890 ซื้อสายตัดรูเปิดท่อน้ำดี/ตับอ่อน สายตัดรูเปิดท่อน้ำดี Sphinterotome, Ultratome XL 20mm Triple lumen จำนวน 50 อัน (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 16 พฤศจิกายน 2566
66119307971 ซื้อท่อระบายน้ำดีชนิดพลาสติก ท่อระบายน้ำดีชนิดพลาสติกPigtail จำนวน 2 รายการ (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 16 พฤศจิกายน 2566
66119312701 ซื้อSynthetic absorbable No.1 ยาวไม่น้อยกว่า 75 cm. เข็ม 1/2 R/B or tapercut size 35-37 mm. จำนวน 560 โหล (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 20 พฤศจิกายน 2566
66119326993 ซื้อท่อนำสายสวนเข้าหลอดเลือด (Introducer sheath) จำนวน 500 ชุด (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 20 พฤศจิกายน 2566
66119335082 ซื้อบอลลูนถ่างขยายทางเดินอาหารและ สายตัดติ่งเนื้อในท่อทางเดินอาหาร จำนวน 3 รายการ (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 20 พฤศจิกายน 2566
66119438246 ซื้อก๊าซออกซิเจนทางการแพทย์บรรจุท่อพร้อมอุปกรณ์ลดแรงดัน 0.7 ลบ.ม. จำนวน 1,500 ท่อ) (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 15 พฤศจิกายน 2566
66119443094 ซื้ออุปกรณ์ขยายท่อน้ำดี จำนวน 5 รายการ (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 24 พฤศจิกายน 2566
66119443577 ซื้อBipolar grasping forceps และ สายจี้ bipolar จำนวน 2 รายการ (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 26 ธันวาคม 2566
66119443799 ซื้อวัสดุสิ้นเปลืองในการผ่าตัดผ่านกล้อง ห่วงผูกเนื้อเยื่อชนิดละลายได้ จำนวน 200 อัน (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 21 พฤศจิกายน 2566
66119488284 ซื้อ1)Monofilament polypropylene No.4/0 เข็ม 1/2 round body stainless steel taper point double arm 22 mm. ไหมยาว 90 ซม. จำนวน 360 EA (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 24 พฤศจิกายน 2566
66119501669 ซื้อConforming streth bandage จำนวน 4 รายการ (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 28 พฤศจิกายน 2566
66119502984 ซื้อพลาสม่าทรานซ์เฟอร์เซ็ท จำนวน 500 SET (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 30 พฤศจิกายน 2566
66129001084 ซื้อสายสวนหลอดเลือดการวินิจฉัย Imager II -SIM2 Fr.5 - .035 - 100 จำนวน 500 EA (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 17 ตุลาคม 2566
66129004602 ซื้อวัสดุดูดซับเลือด Weck cell ชนิดมีก้าน, PVA spears จำนวน 500 PACK (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 01 ธันวาคม 2566
66129018365 ซื้อMonofilament Polypropylene No.1, 1/2 circle cutting 31 mm., ความยาวไหมไม่น้อยกว่า 100 cm.จำนวน 132 EA (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 27 พฤศจิกายน 2566
66129020591 ซื้อชุดสายสวนกระเพาะอาหารแบบใส่ผ่านกล้องกรณีเปลี่ยนเฉพาะสาย จำนวน 3 รายการ (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 22 พฤศจิกายน 2566
66129023013 ซื้อUniversal clip applier ขนาด M/L พร้อมลูกคลิป 20 ลูก กว้าง 4 มม. หมุนได้ 360 องศา จำนวน 45 อัน (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 23 พฤศจิกายน 2566
66129023119 ซื้อBiliary Metatic stent 10mm x 100mm จำนวน 29 อัน (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 30 พฤศจิกายน 2566
66129024752 ซื้อเครื่องช่วยเดินชนิด 4 ขา วอล์คเกอร์อลูมิเนียม Walker Flame (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 10 พฤศจิกายน 2566
66129051198 ซื้อSynthetic Nonabsorbable monofilament No 3-0 ยาวไม่น้อย กว่า 65 cm.เข็ม 3/8 cuv. cutting size 24-26 mm. จำนวน 730 โหล (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 10 พฤศจิกายน 2566
66129051459 ซื้อผ้ายืดอีล๊าสติกแบนเดจ 6 นิ้ว จำนวน 10,000 ม้วน (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 20 พฤศจิกายน 2566
66129052616 ซื้อวัสดุกรองสารน้ำ สารอาหาร จำนวน 4 รายการ (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 24 พฤศจิกายน 2566
66129053025 ซื้อNerve Stim. Needle A50 30 DEG.B จำนวน 300 EA (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 08 ธันวาคม 2566
66129053240 ซื้อถุงคลุมกล้องผ่าตัด จำนวน 500 EA (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 01 ธันวาคม 2566
66129053376 ซื้ออุปกรณ์สำหรับดูแลรักษาฟัน จำนวน 4 รายการ (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 20 พฤศจิกายน 2566
66129053678 ซื้อชุดอุปกรณ์สลายลิ่มเลือดภายในหลอดเลือดด้วยวิธีกลศาสตร์ จำนวน 5 ชุด (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 01 ธันวาคม 2566
66129053896 ซื้อLaryngeal mask airway จำนวน 2 รายการ (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 15 พฤศจิกายน 2566
66129054026 ซื้อLaryngeal mask airway จำนวน 4 รายการ (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 15 พฤศจิกายน 2566
66129054172 ซื้อSynthetic Nonabsorbable Monofilament No.2-0 ยาวไม่น้อยกว่า 65 cm.เข็ม 3/8 cuv. cutting size 39-40 mm. จำนวน 801 โหล (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 29 พฤศจิกายน 2566
66129054281 ซื้อวัสดุผงสำหรับพิมพ์ปาก จำนวน 3 รายการ (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 27 พฤศจิกายน 2566
66129054350 ซื้อIrrigation tube set ชนิด Reused จำนวน 20 อัน (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 30 พฤศจิกายน 2566
66129054409 ซื้อAerosol T-connector ด้านเท่า จำนวน 500 อัน (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 27 พฤศจิกายน 2566
66129054437 ซื้อBalloon BS-2(DBL) จำนวน 40 อัน (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 18 ธันวาคม 2566
66129054613 ซื้อวัสดุอุดฟัน จำนวน 6 รายการ (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 03 พฤศจิกายน 2566
66129054853 ซื้อNerve Stim.Needle A100 30 DEG.B จำนวน 150 อัน (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 27 พฤศจิกายน 2566
66129056819 ซื้อเฝือก จำนวน 2 รายการ (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 29 พฤศจิกายน 2566
66129057192 ซื้อCentral venous catheter triple Lumens 7Fr, 20 cm.(EKG lead wire) จำนวน 500 ชุด (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 21 ธันวาคม 2566
66129155418 ซื้อก้านทดสอบบริเวณรอบอุปกรณ์เครื่องมือ (ATP surface test) จำนวน 1200 EA (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 27 พฤศจิกายน 2566
66129157293 ซื้อStomach tube NG.disposable length จำนวน 4 รายการ (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 24 พฤศจิกายน 2566
66129286186 ซื้อBraid silk No.3-0 ยาวไม่น้อยกว่า 60 cm.ไม่มีเข็ม จำนวน 1,440 โหล (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 01 ธันวาคม 2566
66129358001 ซื้ออาหารทางการแพทย์พร้อมดื่ม จำนวน 2 รายการ (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 29 พฤศจิกายน 2566
66129361181 ซื้อMask oxygen size large มีถุง จำนวน 10,000 EA (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 01 ธันวาคม 2566
66129361426 ซื้อสารทำความสะอาดเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์สำหรับเครื่องล้างอัตโนมัติ จำนวน 150 แกลลอน (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 26 ตุลาคม 2566
66129361517 ซื้อSyringe 30 ml. Leuer Lock 50 s[1059919] จำนวน 14,000 EA (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 28 พฤศจิกายน 2566
66129361701 ซื้อแก๊สเอทธิลินออกไซด์และแผ่นตรวจสอบ จำนวน 2 รายการ (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 29 พฤศจิกายน 2566
66129361703 ซื้อSyringe 50 ml. Leuer Lock 20s[1059920] จำนวน 20,000 EA (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 28 พฤศจิกายน 2566
66129363728 ซื้อBraid silk No.2-0 ยาวไม่น้อยกว่า 60 cm.ไม่มีเข็ม จำนวน 1,302 โหล (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 07 ธันวาคม 2566
66129366614 ซื้อเยื่อบุหัวใจทำจากวัวและ Fogarty Arterial Embolectomy Catheter จำนวน 4 รายการ (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 08 ธันวาคม 2566
66129383891 ซื้อQuadruple Transfer bag 150 ml. และ Transfer bag 300 ml. จำนวน 2 รายการ (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 20 ธันวาคม 2566
66129383988 ซื้อถุงมือใช้แล้วทิ้ง ชนิดทำจากยางพารา เบอร์M (50คู่/BOX) จำนวน 6,000 กล่อง (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 07 ธันวาคม 2566
66129384166 ซื้อถุงมือใช้แล้วทิ้ง ชนิดทำจากยางพารา เบอร์S (50คู่/BOX) จำนวน 6,000 กล่อง (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 07 ธันวาคม 2566
66129384301 ซื้อเท้าเทียมรักษาผู้ป่วย จำนวน 5 รายการ (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 08 ธันวาคม 2566
66129384323 ซื้อSyring disposable 20 CC จำนวน 130,000 อัน (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 07 ธันวาคม 2566
66129384535 ซื้อสำลีก้อน 0.35 กรัม ปลอดเชื้อ ชุบแอลกอฮอล์ 70% บรรจุแผงไม่น้อยกว่า 8 หลุม/แผง จำนวน 80,000 แผง (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 18 ธันวาคม 2566
66129384724 ซื้อวัสดุพยุงข้อและกระดูก จำนวน 5 รายการ (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 07 ธันวาคม 2566
66129384773 ซื้อLaryngoscope Blade curve No.2 (Blade แบบโค้ง) จำนวน 3 อัน (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 15 ธันวาคม 2566
66129384828 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ดูแลรักษาช่องปาก จำนวน 16 รายการ (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 30 พฤศจิกายน 2566
66129386697 ซื้อของเหลวสำหรับกดจอประสาทตา จำนวน 100 กล่อง (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 13 พฤศจิกายน 2566
66129387033 ซื้อน้ำมันซิลิโคนสำหรับกดจอประสาทตาชนิดหนักกว่าน้ำ จำนวน 41 กล่อง (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 29 พฤศจิกายน 2566
66129387160 ซื้อสายสวนหลอดเลือดการวินิจฉัย Imager - BERN Fr.5 - .038 -100 จำนวน 400 EA (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 01 ธันวาคม 2566
66129387501 ซื้อ25 GA,Illumintion Flexible curved laser probe (pure point) จำนวน 50 EA (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 04 ธันวาคม 2566
66129387761 ซื้อConnecter แบบ 3 ทาง จำนวน 20 EA (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 20 ธันวาคม 2566
66129388324 ซื้อปากคีบจับชิ้นเนื้อชนิดที่มีร่องฟันละเอียดพิเศษ จำนวน 2 รายการ (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 22 ธันวาคม 2566
66129388492 ซื้อน้ำยาล้างทำความสะอาดเครื่องมือ Enzyme จำนวน 130 แกลลอน (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 15 ธันวาคม 2566
66129388635 ซื้อคลิบหนีบเส้นเลือด 10 มม.M/L จำนวน 30 อัน (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 15 ธันวาคม 2566
66129388760 ซื้อAdult R.E.M Patient plate c cord จำนวน 5,300 EA(เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 30 พฤศจิกายน 2566
66129388830 ซื้อปุ่ม Air water และ ปุ่ม Suction จำนวน 2 รายการ (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 08 ธันวาคม 2566
66129388923 ซื้อJackson-pratt suction drain 7 mm. จำนวน 300 EA (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 25 ตุลาคม 2566
66129389172 ซื้อวัสดุใช้ห้ามเลือดในโพรงจมูก ละลายได้ ขนาด 8 ซม. จำนวน 184 EA (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 09 พฤศจิกายน 2566
66129402517 ซื้อสายสวนหลอดเลือดขนาดเล็กและยาวพิเศษเพื่อการรักษา (Prowler STD Microcath) จำนวน 30 EA (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 29 พฤศจิกายน 2566
66129407050 ซื้อผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหนังส่งเสริมการรักษาของแพทย์ จำนวน 4 รายการ (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 29 พฤศจิกายน 2566
66129410933 ซื้อเจลป้องกันผังผืดและห้ามเลือด (Anti-adhesion with hemostatic effect) ขนาด 5 มล. จำนวน 100 กล่อง (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 29 พฤศจิกายน 2566
66129416258 ซื้ออาหารทางการแพทย์สำหรับทารก (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 15 ธันวาคม 2566
66129475578 ซื้อฺBactigras 10x10 cm. แผ่นปิดแผลเปื่นอย (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 14 ธันวาคม 2566
66129485772 ซื้อท่อระบายน้ำดีชนิดโลหะ ท่อระบายน้ำดีชนิดโลหะ 10mm x 80mm จำนวน 20 อัน (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 28 ธันวาคม 2566
66129486310 ซื้อสายสวนปัสสาวะ ชนิดในท่อไต (soft ureteral stent+pusher) All size จำนวน 100 อัน (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 28 ธันวาคม 2566
66129486366 ซื้อเครื่องมือเย็บปิดปลายลำไส้หรือหลอดลมอัตโนมัติ ไส้เปลี่ยนเครื่องมือเย็บปิดลำไส้อัตโนมัติ แบบตรง 100 มม. (สีน้ำเงิน) จำนวน 112 อัน (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 08 ธันวาคม 2566
66129488613 ซื้อชุด Flow Meter O เฉพาะชุด Flow จำนวน 100 ชุด (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 24 พฤศจิกายน 2566
66129488683 ซื้อกระดาษพิมพ์ผล ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ ขนาด A4 จำนวน 100 พับ (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 28 พฤศจิกายน 2566
66129488733 ซื้อSynthetic Nonabsorbable Monofilament จำนวน 2 รายการ (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 29 พฤศจิกายน 2566
66129488788 ซื้อขวดยาหยอดตาพลาสติค 10 ซี.ซี. จำนวน 9,000 BOT (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 02 มกราคม 2567
66129488896 ซื้อCentral Venous Catheter Single Lumen 16 Gax20 cm. จำนวน 300 อัน (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 06 ธันวาคม 2566
66129488986 ซื้อขวด Plastic 60 ซีซี จำนวน 9,000 ขวด (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 02 มกราคม 2567
66129489051 ซื้อLaser endotracheal tube cuffed จำนวน 4 รายการ (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 08 ธันวาคม 2566
66129489120 ซื้อReduk cream (gel 260ml.) EKG conductivity จำนวน 480 หลอด (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 19 ตุลาคม 2566
66129489167 ซื้อขวดยาหม่อง ( 15 กรัม ) จำนวน 7,020 ขวด (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 15 พฤศจิกายน 2566
66129489301 ซื้ออุปกรณ์พันหรือประคองร่างกายผู้ป่วย จำนวน 3 รายการ (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 17 ตุลาคม 2566
66129489339 ซื้อชุดอุปกรณ์ตรวจวัดการอักเสบของระบบทางเดินหายใจและหอบหืด จำนวน 1 กล่อง (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 29 พฤศจิกายน 2566
66129489540 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ถอนฟันและอุดฟัน จำนวน 11 รายการ (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 22 ธันวาคม 2566
66129489656 ซื้อFit Test ชุดอุปกรณ์ทดสอบความกระชับของหน้ากาก จำนวน 3 ชุด (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 26 ธันวาคม 2566
66129489731 ซื้อไม้เคาะเข่าหัวกลม+ยาง(ยางคละสี) จำนวน 200 อัน (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 25 ตุลาคม 2566
66129489779 ซื้อตัวทำปฎิกิริยาแบบผงสีขาว ขนาด 0.150กิโลกรัม/ถุง(ฮาร์ดเดนเนอร์ผง) จำนวน 20 ถุง (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 07 ธันวาคม 2566
66129489807 ซื้อลูกยางแดงเบอร์ 2 จำนวน 200 อัน (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 18 ธันวาคม 2566
66129489866 ซื้อStraight connector 15/22 OD,15 OD จำนวน 600 อัน (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 02 มกราคม 2567
66129489918 ซื้อ Adhesive incise drape size 45x47.5cm.or 45x50cm.or 50x50cm. จำนวน 1,200 อัน (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 24 พฤศจิกายน 2566
66129489977 ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับประกอบอุปกรณ์เสริมและเทียมให้ผู้ป่วย จำนวน 3 รายการ (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 12 ธันวาคม 2566
67019035637 ซื้อExtension Tube 36/3-4 จำนวน 8,000 EA (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 19 ธันวาคม 2566
67019036408 ซื้อสารยึดกระดูก 40 กรัม(Bone cement 40 g.) จำนวน 200 BOX (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 02 มกราคม 2567
67019037602 ซื้อขวดสำหรับบรรจุยา จำนวน 4 รายการ (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 12 มกราคม 2567
67019041148 ซื้อเสื้อกาวน์ (CPE Gown) ใช้แล้วทิ้ง จำนวน 30,000 อัน (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 20 ธันวาคม 2566
67019041841 ซื้อวัสดุอุปกรณ์รักษาช่องปาก จำนวน 6 รายการ (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 20 ธันวาคม 2566
67019042259 ซื้อFH 900MR869 AIRWAY TEMP AND FLOW PROBE(Temp.MR580) จำนวน 60 เส้น (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 27 ธันวาคม 2566
67019042771 ซื้อBIS sensor จำนวน 500 อัน (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 03 มกราคม 2567
67019043114 ซื้อท่อช่วยหายใจ จำนวน 4 รายการ (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 15 พฤศจิกายน 2566
67019043329 ซื้อNasopharyngeal airway จำนวน 4 รายการ (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 03 มกราคม 2567
67019043566 ซื้อFlexible reinforced endotracheal tube จำนวน 10 รายการ (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 03 มกราคม 2567
67019043759 ซื้อChromic catgut No.2-0 ยาวไม่น้อยกว่า 75 cm.เข็ม 1/2 R/B heavy size 25-26 mm. จำนวน 3,600 อัน (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำลังดำเนินการ 18 ตุลาคม 2566
เวอร์ชัน 2.2.0 • เข้าสู่ระบบเชื่อมโยงเดิม (เวอร์ชัน 1)